Innhold

Rapportering

2022

Rapportering av økonomi og virksomhet 1.tertial 2022

Årsmelding

Det utarbeides årsmelding for Hurdal kommunes samlede forvaltning innen 31. mars i etterfølgende år av regnskapsåret.  Årsmeldingen er en redegjørelse fra rådmannen som presenterer og analyserer kommunens utvikling og spesielt de faktorer som påvirker resultatet og den finansielle stillingen.  Årsmeldingen behandles samtidig med årsregnskapet og vedtas av kommunestyret.

Årsregnskap

Rådmannen utarbeider årsregnskap for Hurdal kommune innen 15. februar i etterfølgende år av regnskapsåret. 

Kostra

Etter at SSB har produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet.

Se Kostra tallen for Hurdal kommune


Publisert: 30.05.2022 13:28:06
Sist endret: 30.05.2022 13:41