Innhold

Kommunestyret i Hurdal kommune vedtok et reglement for etiske retningslinjer i desember 2017.

Disse reglene gjelder alle ansatte og folkevalgte i Hurdal kommune, samt valgte representanter i kommunens bedrifter og selskaper.

Les Hurdal kommune sine etiske retningslinjer


Publisert: 15.01.2019 13:04:21
Sist endret: 16.10.2020 10:03