Innhold

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke tilliten til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har. KS Styrevervregister gir denne oversikten. 

Her kan du lese opplysningene i Styrevervregisteret 

Det er også mulig å få direkte tilgang til en liste fra Hurdal kommune 


Publisert: 08.12.2016 09:38:38
Sist endret: 27.10.2020 10:28