Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyret i Hurdal kommune har vedtatt at Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 skal holdes over 2 dager, søndag 10. september og mandag 11. september 2023. 

 

Valginformasjon finnes på www.valg.no

Valgresultater fra tidligere valg ligger tilgjengelig på www.valgresultater.no

 

Manntall
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn:

Manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i Rådhuset ca i midten av juli 2023. 
I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Hvis du har flyttet, og meldingen ikke er registrert i folkeregisteret før 30.juni, er du manntallsført i den kommunen du flyttet fra. 
Da kan du enten forhåndsstemme ved et forhåndsstemmemottak hvor som helst i Norge i perioden 10.august - 08.september, eller stemme ved ditt tidligere bosted på valgdagene, 10. og 11.september.

 

 

Hvem har stemmerett?
For å ha stemmerett ved Stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  1. Ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  2. Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  3. Være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  4. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  5. Er statsborger i et annet nordisk land, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30.juni i valgåret

 

 

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 fra og med 10. august til og med 8. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Hurdal vil det være forhåndsstemmemottak i Familiens hus, 10.august - 7.september,
med følgende åpningstider:
Mandag kl 11.00 - 17.00
Tirsdag kl 11.00 - 17.00
Torsdag kl 15.30 - 20.00

I tillegg vil det bli mulig å forhåndsstemme ved Hurdal helsetun, og Hurdal verk folkehøgskole, en dag i løpet av siste uket før valgdagen. 

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?
Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du bor, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden
Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legges alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider ut på valglokaler.no.

 

Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved et av kommunens stemmelokaler, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være Hurdal valgstyre i hende senest torsdag 07.09.23.

e-post: postmottak@hurdal.kommune.no Telefon: 66 10 66 10

 

Valglokaler på valgdagene

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Hurdal, benyttes Frivillighetens hus som valglokale, med følgende åpningstider:

Søndag 10.09.23 kl. 15.00 – 20.00
Mandag 11.09.23 kl.15.00 – 20.00

 

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i kommunestyret eller fylkestinget må man være oppført på en liste som stiller til valg. Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Listeforslag
Hurdal kommune har mottatt 9 listeforslag innen fristen. Samtlige forslag er godkjent av valgstyret.  

Listeforslagene kan du lese her. 

 


Publisert: 15.01.2019 13:19:02
Sist endret: 12.05.2023 11:38