Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes 8. og 9.september 2019. I Hurdal kan du avlegge din stemme i Aktivitetshuset.

Se valg.no, for mer informasjon.

 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmemottaket vil være i Biblioteket, i Hurdal skole og kultursenter, i perioden 13.august - 5.september, med følgende åpningstider:

Tirsdag og onsdag kl 10-15.30
Torsdag kl 10-19
Lørdag 31.august kl 10-15.30

Det vil også bli mulig å avgi forhåndsstemme ved Rustad Bedehus tirsdag 3.september kl 13-19.

 

 

 

Listeforslag

Veiledning og maler for listeforslag finnes på valg.no

Vi ber om at valgdirektoratets veiledning og mal benyttes, og at listeforslag leveres både underskrevet på papir, og elektronisk.

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.
  • Frist for å levere listeforslaget er 1. april 2019 kl. 12.00.
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. I Hurdal kommune er kravet til antallet underskrifter 45 stk. 
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget
  • Listeforslag til kommunestyrevalget i Hurdal kommune 2019, skal ha minst 7 og maks 23 navn. 
  • Inntill fire personer kan gis stemmetillegg ved å være fylt ut med uthevet skrift. Disse må være plassert øverst på lista. 

Publisert: 15.01.2019 13:19:02
Sist endret: 15.01.2019 13:19