Innhold

Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Valget avholdes mandag 13. september. Mer informasjon kommer i løpet av våren 2021. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valget ble avholdt i Aktivitetshuset, Torget 1
Søndag 8.september kl 14 - 18, og Mandag 9.september kl 15 - 20

Forhåndsstemming

Kan du ikke møte på valgdagen, er det mulig å stemme på forhånd i perioden  13.august - 5.september
Alle forhåndsstemmemottak er åpen for alle, uavhengig av bosted eller tilhørighet.

Forhåndsstemmemottak i Hurdal kommune:

Biblioteket, Hurdal skole og kultursenter, i perioden 13.08. - 05.09.:

  • Tirsdager og onsdager kl 10-15.30
  • Torsdager kl 10-19
  • Lørdag 31.august kl 10-15.30

Hurdal Recoverysenter (Incita):

  • Torsdag 29.august kl 11.00 - 13.00

Hurdal Verk Folkehøyskole:

  • Mandag 2.september kl 11.00 - 13.00

Rustad bedehus:

  • Tirsdag 3.september kl 13.00 - 19.00

Hurdal helsetun:

  • Onsdag 4.september kl 09.30 - 12.30

Listeforslag

I valgstyrets møte 15.mai, ble 9 listeforslag til Kommunestyrevalget 2109, godkjent.

Listene finner du her.

Valglovens § 6-8.angir rett til klage på valgstyrets vedtak
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

Står du i manntallet?

Navnet ditt må stå i manntallet dersom du skal kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Rådhuset, YX, Coop Knai og Coop Rustad. 

Står du ikke i manntallet, kan du innen 6.september sende skriftlig klage med begrunnelse til:
postmottak@hurdal.kommune.no, eller
Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

Hvis du har flyttet, og meldingen ikke er registrert i folkeregisteret før 30.juni, er du manntallsført i den kommunen du flyttet fra. 
Da kan du enten forhåndsstemme ved et forhåndsstemmemottak i perioden 12.august - 6.september, eller stemme ved ditt tidligere bosted på valgdagen 9.september.


Publisert: 15.01.2019 13:19:02
Sist endret: 07.04.2021 08:43