Innhold

Hurdal kommune ble i 2020 tildelt 1,5 millioner kroner.

Dette er en engangsbevilgning til kommuner for å motvirke effektene av Koronatiltak, til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen.

Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. Midlene skal fremme næringsutvikling, støtte nyetableringer og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Søknadskriterier og søknad

Les mer om søknadskriterier og søk på www.regionalforvaltning.no


Publisert: 16.09.2020 14:24:38
Sist endret: 17.09.2020 08:32