Meld feil

Opplever du noe i kommunen som ikke er slik det skal?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Meld feil

Dersom du oppdager feil på vei, vann, avløp og gatelys så kan du melde dette inn skriftlig til kommunen på epost:

Skriv hva som er feilen, hvor feilen er lokalisert, legg også ved din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) slik at vi kan ta kontakt dersom vi har ytteligere spørsmål.

Ved akutte situasjoner kan vakttelefon for kommunalt vann og avløp nås direkte på mobil: 952 72 754

 Informasjon angående brøyting og strøing

Vintervedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veier og gangveier. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger. 

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. I Hurdal gjelder dette Østsidevegen, Vestsidevegen, Skrukklivegen, Minneåsvegen, Steinsjøvegen (frem til skisenteret), Knaimoen, Høversjøvegen og Rustadvegen.

På disse veiene er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring vegtrafikksentralen på tlf: 175. Du kan også ringe dit for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

 

Avvik på renovasjon

Opplever du at avfallet ikke har blitt hentet i tråd med tømmekalenderen er du velkommen til å melde i fra om dette allerede første dag etter oppsatt tømmedato.

Send inn beskjed om hva slags avfall som ikke har blitt hentet sammen med ditt navn, telefonnummer, adresse og ditt rutenummer til kommunen på epost:

epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Skadet vilt

Melding om skadet vilt skal meldes inn på mobil: 950 56 886

Beitedyr

Melding vedrørende beitedyr i Hurdal.

Vestsiden og i sentrum til mobil: 415 45 521

Østsiden til mobil: 469 51 919

Beitelaget kan kontaktes på mobil: 479 56 154 for henvendelser angående beitedyr i hele kommunen.


Publisert: 19.09.2018 13:54:01
Sist endret: 19.09.2018 13:54