Innhold

Priser og beregninger

Her nedenfor vises tilknytnings- og årsgebyr for vann- og avløpstjenester. Komplett liste over alle eiendomsgebyrer finner du her

Tilknytnings- og årsgebyr på vann:

    Pris inkl.. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    302 kr.
 
Årsgebyr – abonnement vann   2 866 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³   39 kr.
Målerleie – pr. måler   148 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   74 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp:

    Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    342 kr.
 
Årsgebyr - abonnementsgebyr   3 879 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³    56 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   90 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

    Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen)   1 316 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort   1 298 kr.

 


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 01.03.2021 09:37