Innhold

Priser og beregninger

Her nedenfor vises tilknytnings- og årsgebyr for vann- og avløpstjenester. Komplett liste over alle eiendomsgebyrer finner du her

Tilknytnings- og årsgebyr på vann:

    Pris inkl.. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    300 kr.
 
Årsgebyr – abonnement vann   2 273 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³   35 kr.
Målerleie – pr. måler   148 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   73 kr.

Tilknytnings- og årsgebyr på avløp:

    Pris inkl. mva.
Tilknytningsgebyr pr. m²    320 kr.
 
 Årsgebyr - abonnementsgebyr   2 903 kr.
Forbruksgebyr abonnenter med måler - pr. m³    43 kr.
Abonnenter, stipulert forbruk – pr. m² BRA   50 kr.

Andre gebyrer vann og avløp

    Pris inkl. mva.
Plombering av stoppekran (inkl. åpning igjen)   1 305 kr.
Gebyr for ikke innsendt vannmåleravlesningskort   1 286 kr.

 


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 27.04.2020 10:59