Innhold

Prosjekter og planer

Vann- og avløpsprosjekter finner du blant våre kommunale prosjekter.

 

 

Det arbeides med å legge nye vannledninger i Hurdal sentrum. Akkurat nå graves det ved Hurdal Torg og ved Hurdal verk og Folkehøgskole. Arbeidene forventes å være ferdige i løpet av oktober.

Fra midten av oktober skal det legges ny vannledning til Klokkermoen. Det vil bli en del anleggsarbeider langs Skrukkelivegen, mellom Hurdal kirke og Klokkermoen fra oktober til desember.


Publisert: 04.11.2016 14:55:38
Sist endret: 15.11.2016 15:13