Innhold

Stengt vann

 • Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
 • Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

SMS-varsling

Hurdal kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS Servicevarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.  Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Her følger informasjon om varslingssystemet i kommunen og hvordan innbyggere selv kan sjekke ut hvilke telefonnummer som er koplet til dem. Her kan du selv legge til hjemme nummer eller registrere fritidseiendommen din.

Du kan også lese om informasjonen i denne word-filen: informasjon om sms-varsling. 

Du har selv mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata for innbyggere: https://www.servicevarsling.no/.

 

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Når du tar telefonen blir en melding lest opp via en talesyntese. Du kan når som helst legge på. Hvis du ikke er tilgjengelig for å svare på anropet, vil du automatisk bli ringt opp igjen om noen minutter.

 

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

 Kommunen har også fått tilgang til å bruke kontakt- og reservasjonsregisteret fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) når vi sender ut driftsmeldinger.  Dette registeret blir benyttet av Altinn som er den norske felles internettportalen for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Blant annet for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Derfor har de aller fleste voksne personer i Norge registrert sitt mobilnummer og sin private e-post adresse i dette registeret. Hvis du ikke har registrert deg, kan du gjøre det her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon .

Dersom mobilnummeret ditt finnes i dette registeret, trenger du egentlig ikke gjør noe mer. Du skal da få SMS-varsling dersom kommunen har markert området der du har folkeregisteradressen din registrert.

  

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata for innbyggere (UMS Contact Data Manager, CDM). Denne finner du på: https://www.servicevarsling.no/. Klikk på SJEKK DIN OPPFØRING.

Når man trykker på knappen SKEKK DIN OPPFØRING kommer man inn i selve CDM’en:

Følg denne lenken til informasjon om sms-varsling

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. 

 

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre. Men, dersom du selv har lagt inn dette nummeret i Difi/Altinn vil du få varsel uten å måtte gjøre noe som helst.

 

Sårbare abonnenter

Abonnenter med spesielle behov for varsling ved bortfall av vannforsyningen

Hurdal kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. Virksomheter og personer med særskilt behov for varsling bes om å registrere adressen som sårbar abonnent i UMS sin portal for vedlikehold av kontaktdata.

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinsk
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her: https://www.servicevarsling.no/.

 

Slik blir du varslet om stenging av vann hos din bedrift

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og caféer

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager. 

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her: https://www.servicevarsling.no/.

 

 


Publisert: 29.09.2016 13:43:05
Sist endret: 16.04.2021 10:09