Aktivitets- og driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Veiledning - les dette før du fyller ut skjema

Medlemmer - idrettslag

Ved søknad som gjelder idrett regnes aktivt medlem den som har betalt kontingent, enten som individuelt medlem eller som familiemedlem, er bosatt i Hurdal kommune, og som i tillegg oppfyller minst et av følgende krav:

1. Har deltatt i minst en konkurranse foregående år.

2. Har deltatt på treninger mer enn rent sporadisk foregående år.

3. Har innehatt styreverv i hovedlag eller undergruppe foregående år.

4. Vært lagleder/trener/foreldrekontakt eller innehatt andre tillitsverv oppgaver i idrettslaget.

Ved beregning av medlemstall i klubber som er tilknyttet flere enn et særforbund, vil medlemmer telle dobbelt, tredobbelt osv hvis de er aktive i flere av disse idrettsgrenene.

Idrettsskole

Dersom Idrettsskole er en del av tilbudet det søkes tilskudd til må denne være annonsert og åpen for alle.

Driftsutgifter

Det er kun reelle driftsutgifter som skal dokumenteres, det vil si alle interne overføringer må være fjernet.

Vedlegg

Følgende filtyper kan lastes opp: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, pdf, jpg, gif, png, txt, rtf 
Dersom du ikke har tilgang til elektroniske filer, kan du sende vedleggene i posten. Husk å krysse av for dette.
Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt. 
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.


Publisert: 23.01.2017 14:09
Sist endret: 23.01.2017 14:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?