For deg som driver barnehage

Felles kompetansehevende tiltak

Barnehagene og skolen  er med på et kompetansehevingsprosjekt i regi av Udir; Inkluderende barnehage – og skolemiljø. Dette prosjektet skal heve kompetansen til personalet når det gjelder trygge og gode barnehage og skolemiljø, organisasjon og regelverk. I tillegg skal det gi økt forståelse for forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Barnehagene skal drive en egen utviklingsprosess og skal videreutvikle praksis på disse områdene. Prosjektet startet i januar 2018, og en sosial kompetanseplan som skal gjelde fra barnehagestart til skoleslutt, er under utarbeidelse.

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her

Nyttig informasjon for barnehagene

Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Barnehage.no

Barnehagefakta.no (Utdanningsdirektoratet)

Helsedirektoratet

Politiattest

Språklig mangfold

Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 31.01.2024 12:26

Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 31.01.2024 12:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?