NAV Eidsvoll og Hurdal

NAV i Eidsvoll og Hurdal er samlet under felles ledelse og skal tilby helhetlige tjenester til innbyggerne gjennom politisk besluttet vertskommunesamarbeid. Vertskommuneavtalen for NAV Eidsvoll Hurdal skal sikre god tilgjengelighet og likeverdige tjenester for innbyggerne i begge kommunene uavhengig av bosted og basert på innbyggernes behov.

Logo for NAV

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Du kan ta kontakt med oss via Ditt NAV på www.nav.no, via dialog i aktivitetsplanen, via direktenummer til din veileder (kl. 9-15) eller ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 (kl. 9-15).

Er du i en nødssituasjon?

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat og hygieneartikler eller støtte til regninger som du må betale for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt. Dersom du er i en nødssituasjon, bør du så raskt som mulig ta kontakt med NAV på 55 55 33 33 for å få avklart situasjonen din.

Du bruker søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp hvis du trenger hjelp i en nødssituasjon. Det er viktig at du i søknadsskjemaet gir en god beskrivelse av situasjonen. NAV vil vurdere om det er en nødssituasjon etter å ha mottatt søknaden og/eller snakket med deg.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Du kan ringe NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 33 39 eller 55 55 33 33 for å få snakke med en veileder på NAV-kontoret. 

Mer om økonomisk rådgivning hos NAV

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning eller andre aktiviteter som støtter og forbereder deg på å komme i arbeid.

Mer om kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan ha rett på hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Søknaden blir vurdert individuelt.

Vi anbefaler at du søker digitalt hvis du har mulighet til det. Du kan hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp ved hovedinngangen til NAV-kontoret mellom kl. 9-16 dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt,  og sende det til NAV Eidsvoll Hurdal:

NAV Eidsvoll Hurdal
Postboks 70
2081 Eidsvoll

Ordinær saksbehandlingstid er 4 uker. Se nærmere informasjon om saksbehandlingstid her: 

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp

Publisert: 24.10.2023 16:05:36
Sist endret: 10.06.2024 08:23

NAV Eidsvoll og Hurdal

Besøksadresse

Wergelandsgate 7 (Saga 2),

2080 Sundet

Åpningstider

Timeavtaler alle dager fra 09.00 - 15.00

Publikumsmottak og drop-in er åpent på torsdager fra kl. 10.00 - 12.00

Publisert: 24.10.2023 16:05:36
Sist endret: 10.06.2024 08:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?