Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenester som kan inngå i en BPA-ordning er; praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand; til f.eks å ivareta hygiene, i måltider og til påkledning.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen, men det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistanse kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du deltar i ansettelse av assistenter i egen BPA-ordning.

Søke BPA
  • Du som er under 67 år og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.
  • Du som har et hjelpebehov som er av omfattende og varig karakter.
  • Du som selv eller ved hjelp av pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.

Du må bo eller oppholde deg i kommunen for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Skjema for å søke om BPA

Organisering av BPA

Kommunen tilbyr BPA-tjenesten via private aktører gjennom rammeavtale. 

Mer informasjon om BPA-ordningen finner du på nettsidene til helsenorge.

Publisert: 19.09.2016 13:44:55
Sist endret: 29.05.2024 13:38

Publisert: 19.09.2016 13:44:55
Sist endret: 29.05.2024 13:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?