Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud er for deg som trenger hjelp til å delta i aktiviteter med andre. Aktivitetene vil, så langt det lar seg gjøre, være tilpasset dine ønsker og behov. Eksempler på aktiviteter kan være turgåing og utflukter, sang og musikk, trim og dans, matlaging, hobbyaktiviteter, håndarbeid, kort- og brettspill, lesing, dataopplæring og -bruk, sansehage og hagearbeid.

Aktivitetstilbudet skal bidra til
  • sosialt samvær og trygghet
  • utvikling eller vedlikehold av fysisk og psykisk helse
  • at deltakerne kan bli boende hjemme lenger
  • forbedret kosthold
  • avlastning for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver
Hvem kan søke?
  • Eldre
  • Demente
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Funksjonshemmede
  • Personer med psykiske helseplager


Det er ingen lovfestet rett til aktivitetstilbud, men kommunen vil vurdere om det kan være aktuelt for den som søker. Kommunen kan hjelpe deg å søke. Du kan også be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Pris

Kommunen tar betalt for aktivitetstilbud og prisen kan variere fra aktivitet til aktivitet.

Når kommer svaret?

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen en måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Publisert: 19.09.2016 10:40:13
Sist endret: 08.02.2024 09:46

Publisert: 19.09.2016 10:40:13
Sist endret: 08.02.2024 09:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?