Fysio- og ergoterapi

Hvis du har behov for kommunal ergoterapi- eller fysioterapitjeneste tar du kontakt med oss. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov for å kunne gi de rette tjenestene. Alle henvisninger blir vurdert med ergo- og fysioterapitjenestens prioriteringsnøkkel for å vurdere hvor mye tjenesten haster.

Institutt - Hurdal fysioterapi

Hurdal kommune har en privatpraktiserende fysioterapeut som mottar driftstilskudd. Fysioterapeuten yter tjenester til personer med behov for fysioterapi. Instituttet er samlokalisert med Hurdal legesenter på Hurdal helsetun.

Målsetningen for tjenesten er å bedre eller vedlikeholde brukerens funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt slik at de kan mestre livssituasjonen sin best mulig.

Har du behov for fysikalsk behandling av privatpraktiserende fysioterapeut kan du ta direkte kontakt på telefon 63987060.

Egenandel:

Pasienter som går til en fysioterapeut med driftstilskudd, vil betale en fastsatt egenandel definert i takstplakaten utarbeidet av HELFO. HELFO skal godkjenne når pasienten har rett på frikort for fysikalsk behandling.

Mer informasjon om frikort og egenandel finner via Helsenorge.no sine sider.

 

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter.

Gruppetreningstilbud

Fysioterapitjenesten i Hurdal kommune tilbyr to ulike gruppetreningstilbud.

Trimmen

Et lavterskeltilbud for deg som av ulike årsaker trenger ekstra veiledning rundt helsefremmende trening som kan bidra til bedre livsstil. Treningen er ledet av kommunal fysioterapeut og tar ungangspunkt i i din fysiske form. Treningen vil i hovedsak foregå utendørs.

Treningene består av en utholdenhetsdel og en styrkedel, der formålet er bedre fysisk form og en mer aktiv livsstil.

Det er gratis å delta og treningene foregår i en periode på 10 uker. Bli med da vel!

Se mer informasjon og påmelding her

 

Styrke- og balansegruppen «Sterk og stødig»

Systematisk styrke- og balansetrening i grupper på opptil 5 personer, forbeholdt eldre med balanseproblemer og fallproblematikk, som kan gå korte avstander uten ganghjelpemidler.

Styrke- og balansegruppen passer for deg som bor hjemme og som har redusert funksjon, styrke og balanse. Du kan ha falt og/eller være redd for å falle. Du kan gjerne ha flere tjenester i kommunen. Du trenger å være noe motivert for å trene.

 

Hvordan melde seg på
De som kan henvise til treningene er deltaker selv, men med samtykke kan også pårørende og andre tjenester i kommunen også henvise. Ved mottatt henvisning vil fysioterapeuten kontakte deg for informasjon. Det er ansvarlig fysioterapeut som vurderer om du vil dra nytte av denne type behandling. Før oppstart og etter avslutning testes du med ulike tester for å kartlegge ditt funksjonsnivå.

 

Treningene
Treningene / deltakelse er gratis.
Fysioterapeuten forsøker å tilpasse treningen til hver enkelt, så langt dette lar seg gjøre i en gruppe. Vi har fokus på det positive ved å trene, og at det skal være hyggelig å trene hos oss.

Fysioterapeuten kan bestille drosje (via pasientreiser) om du har behov for dette.

Treningene foregår to ganger i uken, på Hurdal helsetun, i fysioterapisalen.

Hver deltaker får totalt 10 uker med gruppetrening, før plassene rulleres på nye deltakere.

Ergoterapi

Ergoterapi er en betegnelse på behandling og rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse. Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med:

 • daglige gjøremål,
 • aktiviteter på grunn av alder,
 • funksjonsnedsettelse,
 • sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

Publisert: 22.11.2023 15:08:41
Sist endret: 08.02.2024 09:45

Sindre Leivestad Holtet

Fysioterapeut

Ingrid Brustad Halvorsen

Fysioterapeut

Publisert: 22.11.2023 15:08:41
Sist endret: 08.02.2024 09:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?