Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Hva slags hjelp kan jeg få?

Kommunen kan tilby deg:

  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål

Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til:

  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Hvem kan få hjelp?

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

  • Du eller en av dine nærmeste kan ta direkte kontakt på telefon eller skriftlig.
  • Bli henvist fra lege.
  • Bli henvist fra 2.linje tjenesten. Det vil si sykehus, DPS og ARA

Team møte hver mandag hvor nye henvisninger blir drøftet. Det blir tatt kontakt innen en uke etter at henvisning er mottatt.

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsteder

Rustelefonen

Rusmidler (ung.no)

Pårørendeprogrammet

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Narkomane

 

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3

Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 24.01.2024 08:52

Anke Lippelt

Behandler, Psykisk Helse og Rus

Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 24.01.2024 08:52

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?