Jakt og friluft

I Hurdals store skogområder finnes milevis av skogsbilveger og stier der en kan ferdes til fots og på to hjul. Hurdal byr på over 40 vann med fiske- og bademuligheter og har flere utsiktspunkt, inkludert Fjellsjøkampen, Akershus’ høyeste punkt. For den som liker vannaktiviteter har vi Hurdalsjøen med gode bademuligheter. Det er en rekke tjern, småvann og elver i kommunen hvor det er gode fiskemuligheter mot innløsing av fiskekort.

et bål
Friluftsliv

Turtips

I Hurdals store skogområder finnes milevis av skogsbilveger og stier der en kan ferdes til fots og på to hjul. Hurdal byr på over 40 vann med fiske- og bademuligheter og har flere utsiktspunkt, inkludert Fjellsjøkampen, Akershus’ høyeste punkt.

For den som liker vannaktiviteter har vi Hurdalsjøen med gode bademuligheter. Det er en rekke tjern, småvann og elver i kommunen hvor det er gode fiskemuligheter mot innløsing av fiskekort. 

Vinteraktiviteter

Langrenn
Hurdal har et godt, østnorsk klima og kan by på meget gode snøforhold med et godt utbygd nett av skiløyper. Områdene på Minneåsen og i Skrukkelia er spesielt kjent for gode skimuligheter både tidlig og sent på vinteren.

Om du er en birkebeiner eller mosjonist så vil du finne noe for din smak, enten det er lysløype eller oppkjørte spor for skøyting og klassisk på skogsbilvegene og i andre traseer.

Finn oversikt og kart over skiløyper i Hurdal på Skisporet.no

Alpint
I Hurdal ligger Akershus største alpinanlegg med 11 nedfarter fordelt på 3 heiser, samt egne barnebakker og akebakke. De har familieløyper, racingtrasé, barnebakker, skicross, terrengpark og skistue. Noe både for store og små!

Les mer om alpinanlegget Skihurdal

Les også mer om alpinklubben Fremad Hurdal

VM Spark Utfor
Det gjelder å komme raskest ned den 5 km lange løypa som går fra Hermods Plass til Hurdal Torg med spark, gjerne utkledd på kreative sparker.

"Vinterens vakreste eventyr" ble arrangert for første gang i februar 2011. Det ble dratt i gang av arrangementgruppa «Fraspark Hurdal». I 2018 tok Hurdal IL over som hovedarrangør.

Les mer om VM Spark Utfor her

Fiske og jakt

Fiske
I Hurdal kommune er det en rekke gode fiskevann og fiskerike elver. Mange av vannene ligger inne på åsen, langt unna motordur, stress og mas.

Hurdalssjøen er 16 km lang, og 59 m på det dypeste. Det er 13 fiskearter i sjøen, med abbor, gjedde og ørret som de viktigste matfiskene. Vi som lever i dag, kan vanskelig forestille oss sjøens store betydning for hurdølingene opp gjennom tidene. I tillegg til at den ga mat, var sjøen en viktig ferdselsåre både sommer og vinter. I dag er sjøen en viktig rekreasjonskilde for fiskere, båtfolk og badende.

På hjemmesiden til inatur kan du lese mer om fiske i Hurdal og kjøpe fiskekort.

Småviltjakt 
Hurdal Jeger- og Fiskerforening har ca. 90.000 da variert og bra jaktterreng. Det er bra med småvilt på terrenget. Her er det trygt å slippe hund, siden det ikke er ulv, og lite trafikk.

Her kan du lese mer om småviltjakt og kjøpe jaktkort

Storviltjakt
For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.

Her finner du hjemmesiden til Hurdal jeger- og Fiskeforening

Valdgodkjenning

For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.

Valdet må oppfylle minimumsgrense for minsteareal og kravet til sammenhengende areal.

Hjorteviltforskriften og Veileder til hjorteviltforskriften

Søknadsfrist er 1. mai.

Søknad om godkjenning av vald

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt. Etter søknad kan kommunen gi tillatelser til motorferdsel for bestemte formål. Politiet skal kontaktes i tilfelle lovovertredelser.

Generelt:

  • Snøscooter: Preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser med – når det foretas av kommuner, hjelpekorps eller idrettslag – er tillatt 
  • Barmark: Transport av jaktutbytte fra storvilt er tillatt, det er også all nyttekjøring knyttet til skogsdrift.
  • Vann og vassdrag: Ferdsel med motorbåter er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Hurdal kommune har en egen forskrift for bruk av vannscooter:

Forskrift for bruk av vannscooter, Hurdal kommune

Viltpåkjørsel

Ved viltulykker og i hastesaker er det politiet som først skal varsles, og som deretter vil videreformidle oppdraget til rett person. Telefon til politiet er 02800. Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Alle har i følge dyrevelferdslovens § 4 plikt til å hjelpe dyr:

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Lov om hundehold

Generell båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.

Om båndtvang, hundelovens kapittel 2, § 6:

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

I tillegg har den enkelte kommune lokal forskrift for hundehold som blant annet kan innebære utvidet båndtvangstid. Der gis det også bestemmelser for hund på offentlige områder i kommunen.

Hundeloven

Hurdal kommune har egne bestemmelser om hundehold. Disse finner du på lovdata.no, lokale forskrifter Hurdal kommune, forskrift hundehold. Blant annet er det utvidet båndtvangstid fra 20. august til 1. oktober grunnet husdyr på utmarksbeite. 

Forskrift om hundehold, Hurdal kommune

 

Publisert: 05.10.2016 10:18:00
Sist endret: 26.04.2024 12:51

Pernille Aker

Fagansvarlig jordbruk, skogbruk og viltforvaltning

Steffen Fagerheim Hestnes

Rådgiver klima, miljø og plan

Viltvakt

Publisert: 05.10.2016 10:18:00
Sist endret: 26.04.2024 12:51

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?