Naturskader

I Norge er all skadeerstatning delt i to ordninger. I utgangspunktet er alle bygg med brannforsikring også dekket i forhold til naturskade, men dersom du har skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring, vil du kunne ha rett på erstatning etter naturskadeordningen.

Naturskade

Skader som direkte skyldes naturulykker gir rett til erstatning. Dette kan for eksempel være storm, flom, skred eller jordskjelv.

Naturskade på følgende skadeobjekt kan erstattes gjennom naturskadeordningen:

  • Private veier og bruer
  • Frittstående mur 
  • Kaier/moloer som for eksempel småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
  • Gjerde som ikke kan dekkes av annen forsikring
  • Jordbruks- og skogsbruksareal
  • Utmark ved skade på grunnen
  • Skog

For mer informasjon og søknadsskjema se Landbruksdirektoratet sine nettsider.  

Plikt til å avverge skader

Du har selv en plikt til å avverge eller begrense omfanget av skader. Det inkluderer nødvendig vedlikehold. Blir ikke dette gjort, kan både forsikringsselskapets og Landbruksdirektoratets ansvar reduseres eller falle helt bort. Du kan få erstatning for rimelige og nødvendige utlegg til akutte tiltak for å avverge naturskaden, eller for å begrense skadens omfang. Dette kalles redningsomkostninger.

Hvis skaden helt eller delvis skyldes svak konstruksjon, dårlig vedlikehold eller manglende tilsyn, eller gjennopprettingen medfører en verdistigning på skadeobjektet, kan naturskadeerstatningen settes ned eller falle helt bort.

Publisert: 09.08.2023 12:45:15
Sist endret: 31.01.2024 13:40

Publisert: 09.08.2023 12:45:15
Sist endret: 31.01.2024 13:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?