Bli låner

Lånekort
 • Alle kan få lånekort og det er gratis. Barn under 15 år får lånekort mot underskrift av foresatte. Du må vise legitimasjon og akseptere bibliotekets låneregler.
 • Du kan selv opprette lånekort på bibliotekets nettsider eller i Bibliofilappen. Du kan velge om du vil ha et nasjonalt lånekort eller et lokalt lånekort. Et lokalt lånekort kan kun benyttes ved Hurdal bibliotek. Du kan også komme til biblioteket og få opprettet et lånekort.
 • Dersom du allerede har et Nasjonalt lånekort, kan du knytte det til Hurdal bibliotek. 
 • Lånekortet er personlig og må tas med når du skal låne.

 

Et nasjonalt lånekort gir følgende muligheter:

 • Lånekortet kan brukes ved flere bibliotek i Norge og du får en samlet oversikt over hva du har lånt.
 • Du kan bestille bøker fra andre bibliotek i Biblioteksøk.
 • Lånekortet gir også tilgang til andre tjenester fra biblioteket som f. eks. FilmBib.

Et lokalt lånekort kan oppgraderes til et nasjonalt lånekort ved å oppgi personnummer. Personnummeret er kryptert i bibliotekkatalogen.

 

Personvernerklæring for biblioteksystemet Bibliofil

 

Låneregler 
 • Lånetiden er fire uker. Lån kan fornyes på «Min side» i bibliotekkatalogen eller i Bibliofilappen.
 • Du er ansvarlig for alt som blir lånt på ditt lånekort. Dersom du ikke leverer tilbake, eller noe blir skadet eller tapt, må du erstatte materialet etter vedtatte satser.
 • Det blir sendt to leveringspåminnelser på epost eller SMS dersom du ikke overholder lånefristen. Etter siste påminnelse regner vi materialet som tapt og du vil få en faktura med erstatningskrav.
 • Meld fra hvis du har mistet lånekortet og ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • For lån til institusjoner gjelder andre regler.
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

 

Gebyr og erstatningskrav

Det sendes to leveringspåminnelser dersom du ikke leverer etter at lånefristen er utløpt:

Satser gebyrer
Voksen Kr
1. påminnelse/purring 43
2. påminnelse/purring 86
Tak for purring 259
   
Barn får leveringspåminnelser, men betaler ikke gebyr.

Lånt materiale som ikke leveres, blir skadet/tapt, må erstattes etter følgende satser:

Satser erstatningskrav
Voksen skjønn og fag kr 475
Barn skjønn og fag kr 340
Fjernlån følger eierbibliotekets satser

 

Fjernlån
 • Dersom biblioteket ikke har det du ønsker å låne, kan det bestilles inn fra andre bibliotek i Biblioteksøk på fjernlån.
 • Det er ikke mulig å bestille på fjernlån materiale som biblioteket har selv, og biblioteket bestiller ikke pensumlitteratur ved høgskoler og universitet.
 • Dersom du ikke leverer tilbake det som du har lånt på fjernlån, må du betale erstatningskrav etter eierbibliotekets satser.
Administrere egne lån

Med Bibliofilappen og «Min side» i bibliotekkatalogen kan du administrere egne lån. 

 • Du ser hva du har lånt med lånefrist. Du kan fornye lån dersom det ikke er noen på venteliste eller du har hatt det for lenge.
 • Du kan søke i bibliotekkatalogen og bestille bøker. Du vil få en melding når dette kan hentes i biblioteket.
 • Du kan få en samlet oversikt over familiens lån i Familiemappa dersom dere gir hverandre tilgang.

Det er også mulig å sende en epost eller ringe til biblioteket for å få hjelp til å fornye bøker.

Publisert: 14.11.2016 13:43:05
Sist endret: 22.03.2024 08:55

Publisert: 14.11.2016 13:43:05
Sist endret: 22.03.2024 08:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?