Hender som spiller på et piano

Hurdal kulturskole

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Individuell undervisning

Vi har følgende tilbud innen individuell undervisning:

  • gitar, vanlig og el-gitar
  • trommer
  • piano
  • bass
  • keyboard
  • treblås
  • messinginstrumenter
  • pianotrekkspill
  • kirkeorgel
Bandundervisning

Tilbud om bandundervisning i grupper på 2-5 elever innenfor gitar, keyboard, bass, trommer og vokal.

Eleven bør ta enetimer på eget instrument for å delta i bandundervisning. Det er ikke et krav, men eleven bør ha noe grunnferdigheter for å delta i dette tilbudet.

Bandundervisningen vil foregå i musikkrommet på Hurdal skole og kultursenter onsdager klokken 13-14.

Samspillgrupper

Vi har tilbud om samspillgruppe for elever som har individuell undervisning på tre- eller messingblås. 

Kor

Korundervisning er onsdager klokken 14.30-15.15 i allrommet på Hurdal skole og kultursenter.

Gruppeundervisning visuell kunst

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt.

Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner. Elevenes fantasi og kreative flyt blir stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes identitet.

I undervisningen skal man bli kjent med og lære om uike tegne- og maleteknikker, fargelære og komposisjon. Det blir også arbeid med ulike trykketeknikker(grafikk) og tredimensjonal form.

Undervisningen vil foregå mandager på Hurdal skole og kultursenter.

1.-4. trinn - 14.30-15.30

5.-7. trinn - 15.45 - 17.15

8. trinn - vgs - 17.45-19.45

Korps

Hurdal har for tiden ikke skolekorps, men det gis tilbud om både enetimer og samspillstimer på treblås og messinginstrumenter. Frem til vi har nok musikanter for å etablere et skolekorps gis det tilbud om å spille sammen med Hurdal flis- og messingblås.

For mer informasjon, ta kontakt med kulturskolelærer Hege Kvande Knai.

Hjemmeside Hurdal flis- og messingblås

Fagplaner

Gitar

Trommer

Piano

El-bass

Blåseinstrumenter

Sang

Pris 

 Her finner du prisliste for kulturskolen

Det gis reduksjon av elevkontingenten ved spesielle behov.

Søknad om reduksjon med begrunnelse sendes Hurdal kommune v/ kulturkontoret (postmottak@hurdal.kommune.no)

Søknadsfrist

Opptak skjer kontinuerlig. Eleven settes på venteliste hvis det ikke er plass. 

Publisert: 15.11.2016 13:56:40
Sist endret: 01.02.2024 12:17

Lokasjon

Kulturskolen holder til på Hurdal skole og kultursenter. Østsidevegen 11. 

Publisert: 15.11.2016 13:56:40
Sist endret: 01.02.2024 12:17