Tilskudd, priser og støtteordninger

Driftsstøtte til lag og foreninger

Retningslinjer driftsstøtte andre lag og foreninger

Søknadsskjema for å søke om driftsstøtte

Søknadsfrist: 1.april 2023. 

Driftstøtte til idrettslag

Retningslinjer for driftsstøtte til idrett

Søknadsskjema for å søke om driftsstøtte

Søknadsfrist: 1.april 2023. 

Idrettsstipend

Formål:
Påskjønne store prestasjoner og stimulere til videre innsats.

Størrelse på stipendet:
Kr. 10. 000.- for individuelle prestasjoner. Etter særskilt vurdering for lagprestasjoner.

Aldersgrense:
Stipendet kan oppnås til og med det året utøveren fyller 21 år.

Tilhørighet:
Idrettsutøveren må ha Hurdal som bopel.

Kvalitetskrav:
Gullmedalje i NM eller tilsvarende gir automatisk rett til stipendet. Stipendet kan også deles ut etter ei samlet vurdering av en kandidat og hans/hennes resultater i inntil fem nasjonale konkurranser.

Antall stipend:
En utøver kan vinne stipendet bare en gang i samme idrettsgren.

Saksgang:
Idrettslag/enkeltpersoner sender forslag på kandidater til Idrettsrådet innen den 1. november hvert år. Resultatlister bør følge søknaden/forslaget.

Styret i Idrettsrådet innstiller kandidater til levekårsutvalgett som har myndighet til å
tildele stipendet.

Forslag til kandidat sendes Hurdal idrettsråd v/ Trym Denvik.

Søknadsfristen er 1. november.

Kulturpris

Retningslinjer

Send inn forslag til kandidat

Frist for nominasjon til kulturpris er 1. november. 

Kulturprisen deles ut under VM spark utfor eller et annet egnet kulturarrangement. 

Spillemidler 

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Om tilskuddsordningen 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Frist for å melde inn spillemiddelsøknader til kommunen er 1. april. 

Tilskudd til kulturarenaer

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle. Lokaler for øving og produksjon er berettiget til støtte på lik linje med saler for formidling.

Viken fylkeskommune har to års midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer

Fylkesrådet i Viken har vedtatt at det ikke utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021 og 2022.

 

 

Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 15.02.2024 11:13

Lise Lotte Solberg

Avdelingsleder kultur, SLT -og folkehelsekoordinator.

Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 15.02.2024 11:13

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?