Ung i kommunen

Helsestasjon for ungdom, Hurdal kulturskole, Ferieaktiviteter, "Ung og fri", Fritidsklubben