En ku

Landbruk

Landbruket i Hurdal består i hovedsak av mindre deltidsbruk, og skaper få arbeidsplasser utover bonden selv. Det er viktig å opprettholde lokal matproduksjon beredskapsmessig og særegent, samt det varierte kulturlandskapet. Begge deler forutsetter aktive bruk med husdyrproduksjon; spesielt grovforbasert. Videre samtidig legge til rette for fremtidsrettet drift, med alternativ næringsvirksomhet og nye tilleggsnæringer, for å skape et bærekraftig landbruk på sikt.

Veterinærvakt

Veterinærvakt/dyrlegevakt Eidsvoll, Hurdal og Nes mobil: 907 69 918

Ansvaret for en fungerende vaktordning ligger hos kommunene, ikke hos Mattilsynet slik det gjorde tidligere. Kommunene har ansvaret for utbetaling og rapportering, samt for rekruttering av veterinærer til ordningen ved behov. Dersom det er spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukskontoret.

 

Publisert: 24.10.2023 16:06:21
Sist endret: 02.07.2024 10:19

Pernille Aker

Fagansvarlig jordbruk, skogbruk og viltforvaltning

Publisert: 24.10.2023 16:06:21
Sist endret: 02.07.2024 10:19