KARTTJENESTER

Kjøp av kartprodukter og meglerpakker

E-torg er kommunens nettbutikk for salg av kart-, eiendomsdata og byggesakstjenester. Her finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, eiendomsinformasjon  og mange andre nyttige produkter.

Kommunens nettbutikk e-torg


Utvalgte produkter fra e-torg

eNabovarsel Digitale kartdata  Arealplan Ortofoto - Flyfoto 

3D-modell inkl. Basiskart Eiendomsmeglerpakke

Hurdal kommunekart

  • Detaljerte kart og flybilder for hele Hurdal. 
  • Du kan søke på adresser, steder og eiendommer og enkelt få beregnet kjøreruter med trinn-for-trinn instrukser for hvordan du kommer deg dit.
  • Du kan også se på 3D-kart. 

Hurdal kommunekart

Kjøp av situasjonskart

Ved søknad eller melding om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart.

Det skal også dokumenteres at berørte naboer er varslet, og om søknaden eller meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke.

Til denne dokumentasjonen trenger du

Situasjonskart med naboliste

Nabovarsel kan kjøpes ferdig utfylt

Nabovarsel (sendes i papirformat, i posten)

eNabovarsel (sendes elektronisk via Altinn)

Planinnsyn Hurdal

  • Planinnsyn viser arealplaner i kommunen, som kommuneplan, reguleringsplaner, mm. Her vises både gjeldende planer og planer under arbeid. 

Planinnsyn Hurdal

TEMAKART