INNHOLD

Næring

Næringslivet i Hurdal kjennetegnes av et felles mål for vekst og utvikling i kommunen, også utover sin egen virksomhet. Kommunen og næringslivet samarbeider godt for å skape arbeidsplasser og utvikling.

Næringslivet i Hurdal

De fleste bedrifter i Hurdal er mindre bedrifter med 15-35 årsverk. Hurdal kommune har ca 160 årsverk.

Kommunen initierte et tre-prosjekt i sitt bærekraftsvedtak fra 2014 som har bidratt til økt næringsetablering og arbeidsplasser. Det er etablert et miljø og økt næringsvirksomhet omkring allerede etablert treindustri som har skapt arbeidsplasser og klyngesamarbeid.

Det er viktig fremover å legge til rette for et robust næringsliv med vekstmuligheter for å sikre fortsatt aktivitet og mulighet for arbeidsplass i egen kommune. Det finnes utviklingspotensial i allerede etablert næring, og muligheter for ny næring knyttet til disse. En pendleravstand til Oslo sentrum på 1 time kollektivt, samt 30 min til Norges hovedflyplass, åpner også muligheter for økt innpendling og næringsetablering.

Ny næringsvirksomhet bør tilføre Hurdal kompetansearbeidsplasser i kombinasjon med lærlingeplasser og arbeidstrening. Å beholde og utvikle arbeidsplasser er nødvendig for at Hurdal skal lykkes med en bærekraftig vekst. Hurdal kommune vil ha fokus på å forene lokale krefter for videre utvikling, følge opp samarbeid og nettverk med universitetsmiljøer i Norge samt videreføre god dialog og samarbeid med næringslivet.

Møtearenaer

Hurdal Næringsforum og Hurdal kommune arrangerer åpne frokostmøter hvor både næringslivet og alle med interesse for lokalt næringsliv er hjertelig velkommen til å delta. Møtene arrangeres hos næringsaktører mellom kl. 0800-1000 og det serveres frokost fra kl. 0745.

Møtenes formål er å gi inspirasjon, motivasjon og opplæring innen aktuelle temaer, samt presentere bedriften vi besøker. Det vil også orienteres om relevante nyheter fra kommunens administrasjon.

Datoer og agendaer for møter vil fortløpende bli publisert på kommunens nettsider, i app og på Facebook.

Bolig- og hyttetomter

Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen. Vi som bor her er oppriktig stolte av bygda vår. Beliggenheten er helt unik, med kort veg til Oslo, og flere større byer, kombinert med det å være skjermet fra støy og stress. Vi som bor her føler oss privilegerte, og også mange hyttebeboere har funnet denne «sentralt beliggende roen».

Vi ønsker flere innbyggere, hyttebeboere og besøkende til bygda vår. Vi har en ny fremtidsrettet skole, vi tilrettelegger for gode oppvekstvilkår og satser for fremtida! Samtidig ønsker vi å forsterke og videreutvikle sentrum til å bli «en bærekraftig urban landsby» med fremtidsrettede bærekraftige kvaliteter. Vi vil at Hurdal skal ha det beste fra to verdener, det gode, trygge grendesamfunnet, men også et forsterket sentrum med innslag av noen positive urbane kvaliteter. Norges første økologiske landsby ligger i Hurdal, og i tillegg har vi en rekke flotte eneboligtomter, og flere flotte hyttefelt.

Vi ønsker å dele «Østlandets perle» med enda flere i årene som kommer. Velkommen!

Næringstomter

Her finner du en oversikt over eksisterende næringsarealer samt noe kombinert areal i kommuneplanens arealdel. 

Publisert: 24.10.2023 16:06:11
Sist endret: 21.11.2023 13:24

Publisert: 24.10.2023 16:06:11
Sist endret: 21.11.2023 13:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?