INNHOLD

Om kommunale gebyrer

Du kan selv velge hvor ofte du får tilsendt faktura for kommunale eiendomsgebyrer. Se bestillingsveiledning på denne siden

4 fakturaer pr år
 • Faktura 1
  Forfall ca. 20. mars
  Gebyrer for januar, februar og mars (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
  I tillegg faktureres forbruk for vann og avløp for året før (avlesning av vannmåler)
 • Faktura 2
  Forfall ca. 20. juni
  Gebyrer for april, mai og juni (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 3
  Forfall ca. 20. oktober
  Gebyrer for juli, august og september (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 4
  Forfall ca. 20. desember
  Gebyrer for oktober, november og desember (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
6 fakturaer pr år
 • Faktura 1
  Forfall ca. 20. mars
  Gebyrer for januar og februar (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
  I tillegg faktureres forbruk for vann og avløp for året før (avlesning av vannmåler)
 • Faktura 2
  Forfall ca. 20. mai
  Gebyrer for mars og april (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 3
  Forfall ca. 20. juli
  Gebyrer for mai og juni (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt).
 • Faktura 4Forfall ca. 20. september
  Gebyrer for juli og august (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 5
  Forfall ca. 20. november
  Gebyrer for september og oktober (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 6
  Forfall ca. 20. januar
  Gebyrer for november og desember (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
12 fakturaer pr år
 • Faktura 1
  Forfall ca. 20. februar
  Gebyrer for januar (renovasjon, feiing, septik, andel av abonnementsavgift vann/avløp, eiendomsskatt) 
 • Faktura 2
  Forfall ca. 20. mars
  Gebyrer for februar (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
  Gebyrer for januar : forventet forbruk vann/avløp (akonto)
  I tillegg faktureres forbruk for vann og avløp for året før (avlesning av vannmåler)
 • Faktura 3
  Forfall ca. 20. april
  Gebyrer for mars (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt).
 • Faktura 4
  Forfall ca. 20. mai
  Gebyrer for april (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 5
  Forfall ca. 20. juni
  Gebyrer for mai (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 6
  Forfall ca. 20. juli
  Gebyrer for juni (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 7
  Forfall ca. 20. august
  Gebyrer for juli (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 8
  Forfall ca. 20. september
  Gebyrer for august (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 9
  Forfall ca. 20. oktober
  Gebyrer for september (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 10
  Forfall ca. 20. november
  Gebyrer for oktober (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 11
  Forfall ca. 20. desember
  Gebyrer for november (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)
 • Faktura 12
  Forfall ca. 20. januar
  Gebyrer for desember (renovasjon, feiing, septik, vann/avløp, eiendomsskatt)

Hurdal kommune sender ut faktura elektronisk. Vi oppfordrer deg til å velge efaktura "Ja takk til alle" i din nettbank for å kunne se og betale fakturaen på enklest mulig måte.

Hvis du ønsker 6 eller 12 faktura på kommunale eiendomsavgifter pr år, krever vi at du har avtalegiro eller oppretter efakturaavtale i din bank.

Hjelp, jeg kan ikke betale innen forfallsdatoen. Hva gjør jeg?

Om du ikke klarer å betale fakturaen din innen forfallsdato er det viktig at du tar kontakt med kommunen for å få til en betalingsordning. Ta kontakt før betalingsfristen går ut!

Forklaring av fakturaen

Vann og avløp

Vann og avløp faktureres i en todelt ordning for abonnement og forbruk. Vann og avløp har hver sin sats for forbruk pr. m3 (akonto) i tillegg til et abonnementsgebyr. 

Hva er akonto?

A konto er en uspesifisert betaling av ditt forventede forbruk for en gitt periode. I etterkant av forbruksperioden foretas en spesifikk beregning av hva som representerer skyldig beløp.

Beløpet for ditt faktiske forbruk avregnes mot A konto-betalingen og resulterer i et tilgodebeløp eller en restgjeld. Dette hensyntas ved neste avregning. Avregningen skjer årlig.

Hva er vanlig påløpt forbruk av vann og avløp?

Gjennomsnittlig forbruk pr. person er på 50 m3. (Dette gjelder gjennomsnittlig forbruk for husstander, ikke fritidsboliger.)

Jeg glemte å lese av vannmåleren

Har du glemt å lese av vannmåleren din vil forbruket beregnes ut i fra et estimert forbruk. I tillegg vil du måtte betale et gebyr.

Jeg har ikke vannmåler

Har du ikke installert vannmåler blir forbruket beregnet etter boligens bruksareal.

Renovasjon

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Se tømmetidspunkter, avfallssortering og plassering av søppeldunker på Øras sine hjemmesider.

Eller last ned renovasjonsappen: Min renovasjon og få full oversikt over din rute fra din telefon.

Feiing

Tjenesten utføres etter behov, men faktureres årlig. Tjenesten utføres av feieravdelingen i brannvesenet Øvre Romerike Brann og redning.

Les mer om feietjenesten på Øvre Romerike brann og redning sin nettside.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skole, og friområder.

Les mer om eiendomsskatt i Hurdal kommune her

Jeg forstår ikke beløpet på eiendomsskatteseddelen

Beløpet som står oppført på eiendomsskatteseddelen er det totale løpet du skal betale for eiendomsskatten i inneværende år.

Dette betyr at beløpet du leser på eiendomsskatteseddelen blir fordelt på fakturaene du betaler i løpet av året.

Slamtømming

Forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker og liknende i Hurdal kommune

Det er Brødrene Stenskjær AS som utfører slamtømming på vegne av Hurdal kommune.

Valg av fakturahyppighet følger boligen. Det betyr at du automatisk får fakturaer like ofte som forrige eier av boligen.

Hvis du skal selge boligen din, kan det være lurt å endre til 12 fakturaer pr år. Det vil gjøre oppgjøret i forbindelse med salget enklere.

Publisert: 13.03.2018 09:22:19
Sist endret: 08.05.2024 13:18

Klage

Du har anledning til å sende inn klage om du opplever at vannleveringsavgift, kloakkavgift og slamtømming  ikke blir levert som avtalt.

Her finner du klageskjema

Publisert: 13.03.2018 09:22:19
Sist endret: 08.05.2024 13:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?