Beredskap

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggendeansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

ved, vanndunk, fyrstikker, førstehjelpskrin mm. utstyr som illustrerer hva du bør ha i hjemmet som en del av egenberedskapen

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser.

I Hurdal kommune har beredskapsleder det daglige oppfølgings- og koordineringsansvaret for kommunens beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det, der det er behov, utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor eget område.

Plan for utdeling av jodtabletter 

Kommunene har et system som sikrer distribusjon av jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende.  Jodtabletter skal ikke tas med mindre du får beskjed fra nasjonale myndigheter.  

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker i nærheten. I slike tilfeller vil det gå ut en melding fra nasjonale myndigheter om at jodtabletter bør inntas. Tabletten er i hovedsak beregnet for befolkningen under 18 år, gravide og ammende. I noen tilfeller kan det være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år.  De over 40 år har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter.  

Merk at jodtabletter også er en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin egenberedskap. 

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippene.

Når hendelsene er av et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av Kommunedirektøren.

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjoner rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som skal yte psykisk og sosial støtte ved ulykker og katastrofer. Kriseteamet er et tverrfaglig sammensatt team og har kompetanse innen akutt psykososialt arbeid med barn og voksne. Kriseteamet er en ressurs og støtte for de som rammes, og bistår inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via ulike instanser som:

    • Legevakt
    • Politi
    • Prest
    • Kommunens kriseledelse
Informasjon fra kommunen

Ved en uønsket hendelse hvor kommunen ønsker å informere innbyggerne vil vi forsøke å nå dere ved å informere på kommunens hjemmeside, sende informasjon via kommune Appen og/eller SMS varsling.

Egenberedskap - er du forberedt hvis noe skulle skje?

Med enkle grep kan du og dine nærmeste bli bedre forberedt til å klare dere selv i minst tre døgn hvis strøm og vann blir borte. Under en krise er det mange mennesker som har behov for hjelp, og ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først.

Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no

Nyttige lenker

http://www.dsb.no/

https://www.statsforvalteren.no/Oslo-og-Akershus/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

Publisert: 03.03.2022 15:04:32
Sist endret: 25.01.2024 14:37

Lisa Maria Rohrhirsch

Rådgiver stab, beredskapskoordinator

Vakttelefoner

Legevakt:  116117 eller 63920520
Barnevernsvakt:  64993270
Romerike krisesenter:  66932310
NAV sosialtjeneste:  5555 3333
Kommunale veger: Meld feil
Fylkes- og riksveger:  175
Kommunalt vann og avløp:  95272754
Septiktømming: Br. Stenskjær a/s  62974000
Skadet vilt:  95056886
Hurdal beitelag:  41545521
Veterinærvakt:  90769918

 

 

Publisert: 03.03.2022 15:04:32
Sist endret: 25.01.2024 14:37

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?