Hvordan kan du engasjere deg?​

Innbyggerinitiativ

MinSak Hurdal kan du foreslå saker du mener vil gjøre Hurdal bedre.

På Min Sak kan du foreslå en sak selv, eller du kan se og skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte.

For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente i sosiale medier. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Høringer

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På vår høringsportal finner du høringer og du kan sende inn innspill til høringer innen satt høringsfrist. 

Bruk stemmeretten

Å bruke stemmeretten er det enkleste du kan gjøre for å delta i demokratiet! Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Selv om én stemme kan virke ubetydelig, så kan et fåtall stemmer gjøre en stor forskjell. Det er ofte små marginer som avgjør.

I forkant av Kommunestyre- og fylkestingsvalg skal vi gjøre så godt vi kan med å gi deg informasjon på innbyggerportalen.  

Publisert: 24.10.2023 19:18:17
Sist endret: 16.01.2024 15:31

Publisert: 24.10.2023 19:18:17
Sist endret: 16.01.2024 15:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?