Styrevervregister

Hurdal kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS.

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke tilliten til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har. KS Styrevervregister gir denne oversikten. 

Her kan du lese opplysningene i Styrevervregisteret 

Det er også mulig å få direkte tilgang til en liste fra Hurdal kommune 

Publisert: 08.12.2016 09:38:38
Sist endret: 31.01.2024 13:29

Publisert: 08.12.2016 09:38:38
Sist endret: 31.01.2024 13:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?