Adressering

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser, navnsetting av veger, nummertildeling og skilting.

Gate/veg-navn og adresser

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel som adressen viser til.

Offisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet
Slik tildeles gate- og vegnavn

Kommunestyret vedtar navn til gater og veger etter forutgående saksbehandling. Som et ledd i saksbehandlingen blir det innhentet uttalelser og navneforslag fra ulike parter. Det kan også bli innhentet uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste vedrørende skrivemåte i henhold til lov om stedsnavn.

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den veg den har atkomst fra. Adresseenhetene på samme side av veien har enten bare like eller bare ulike nummer.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.

Hva betyr bolignummeret?
Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.

Les mer i matrikkelloven

Publisert: 08.12.2016 12:55:23
Sist endret: 22.01.2024 14:58

Publisert: 08.12.2016 12:55:23
Sist endret: 22.01.2024 14:58

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?