Brann og feiing

Ring alltid brannvesenets nødnummer 1-1-0 ved brann og ulykker!

Øvre Romerike Brann og Redning er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Feiing

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Les mer om feiing og tilsyn hos Øvre Romerike Brann og Redning

Publisert: 24.10.2023 16:02:11
Sist endret: 18.01.2024 14:31

Øvre Romerike Brann og Redning

Sentralbordet er betjent hverdager kl. 09.00 - 14.00

Publisert: 24.10.2023 16:02:11
Sist endret: 18.01.2024 14:31