Innhold

Behandling av personopplysninger

Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem.

Hvis Hurdal kommune skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du må gi ditt samtykke. Det kan for eksempel gjelde bruk av bilder.

Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på enkelte områder.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i skolesystemene. 

Skolefaglig system – Visma Flyt skole

 • Elev:
  • Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefon, morsmålsopplysninger, kjønn, nasjonalitet, skoletilhørighet, klasse, karakterer, orden/oppførsel, fravær, vitnemål, SFO-tilhørighet, kommunikasjon skole/hjem.
  • Foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, evt. informasjon om faktura- og betalingsmoderasjon (SFO), hoved-foresatt, søknader og enkeltvedtak.

Office 365 med Teams for Education

 • Elev: Navn, klasse, skole. Underveisvurdering, filer du lager som tekst, bilde, lyd og video. Din kommunikasjon med lærer og andre elever i Teams.

Mobilskole- kommunikasjonsløsning for skole – hjem

 • Elev og foresatt: Navn, adresse, skole, klasse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer

Feidetjenester

 • Elev: Hurdal kommune benytter Feide, nasjonal løsning for trygg innlogging i utdanning og forskning for pålogging til disse tjenestene. Eksempelvis benyttes Feide for å gi elevene tilgang til digitale ordbøker, pedagogisk programvare, digitale læremidler og eksamensløsninger for 10. trinn.

Plagiatkontroll integrert med Teams

 • Elev: Navn, skole, epostadresse, tekstdokument.

Overføring til eksterne

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne. Det kan for eksempel være til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med eksamen og nasjonale prøver. 

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger skolen har om deg. Hvis du ser at persondata om deg er feil, kan du be skolen rette på det. Du har også rett til å kreve at skolen sletter dine personopplysninger når skolen ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Ansvarlige i kommunen

Det er rådmannen i kommunen som er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. Personvernombudet kan kontaktes via: postmottak@hurdal.kommune.no.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Hurdal kommune

Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon via postmottak@hurdal.kommune.no eller du kan klage til Datatilsynet.


Publisert: 14.11.2019 10:57:31
Sist endret: 08.05.2024 13:24