Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO).

SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn. Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned. 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Hurdal kommune tilbyr 12 timer gratis, 100% og 60% plass i SFO.

Juli er betalingsfri. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen.
Ferier: De som har SFO tre dager, 60%,  kan bruke sine faste dager i ferier hvor SFO er åpen, dvs. i august før skolestart, i skolens høst- og vinterferie, samt i desember og juni etter skoleslutt.
Ekstra dager kan kjøpes for kr. 200 pr. dag (gjelder kun for barn med 60% plass). Om det er behov for ekstra dager sendes søknad 2 uker i forkant.

Søknad om SFO-plass gjøres i foreldreportalen i Vigilo. 

Redusert foreldrebetaling eller gratis SFO
  1. Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. 
  2. Alle barn på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis SFO per uke. Fratrekk for 12 timer gratis SFO tilsvarer en moderasjon på kroner 1288,- kroner på både hel plass og 60% plass. 
  3. Foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn skal ikke betale for SFO-plass.

Eventuelle feil i faktura blir trukket fra på en senere faktura. 

Søknad gjøres i foreldreportalen Vigilo. Husstandens inntekstopplysninger hentes fra Skatteetaten. 

Du kan se forskriften til Opplæringslova ved å gå inn på denne lenken.

Påmelding SFO - ferier og fridager

Skjema for feriepåmelding finner du i skjemaoversikten A-Å når det er tid for påmelding. De med 60% plass kan kjøpe ekstra dager ved å søke om dette 14 dager i forkant av ferier.

Vedtekter SFO gjelder fra aug 2023.pdf

Klage

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lover styrende dokumenter

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 31.01.2024 12:23

Åpningstider

Mandag-fredag 07.00-17.00

utenom ordinær skoletid.

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 31.01.2024 12:23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?