Meld feil

Opplever du noe i kommunen som ikke er slik det skal?

Meld feil

Dersom du oppdager feil på vei, vann, avløp og gatelys så kan du melde i fra om dette i appen "Civis":

Her finner du appen i App Store

Her finner du appen i Google Play

 

Informasjon angående brøyting og strøing

Vintervedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veier og gangveier. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger. 

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. I Hurdal gjelder dette Østsidevegen, Vestsidevegen, Skrukkelivegen, Minneåsvegen, Steinsjøvegen (frem til skisenteret), Knaimoen, Høversjøvegen og Rustadvegen.

På disse veiene er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger, eller ønsker trafikkinformasjon kontaktes Statens vegvesen

Privat ansvar

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellets veilag.

Informasjon angående mørke veilys i Hagaholtet, Prestegårdshagen og Klokkermoen

Lampene i de gamle anleggene på Hagaholtet, Prestegårdshagen og Klokkermoen er utgått på dato.

Det er ikke pærer å få kjøpt til disse veilysene.

Det er ikke avsatt penger til å skifte ut de gamle lampene.

Vi er kjent med mørkelagte veilys, men det er dessverre ikke rom til å gjøre noe med dette.

Avvik på renovasjon

Vi anbefaler deg å laste ned og benytte appen Min renovasjon. Du søker opp adressen din og får tømmerkalender for din/dine adresser, og du kan sette varsler på mobilen din for å få beskjed om når det er på tide å sette frem dunken. Du kan også melde ifra hvis avfallet ikke har blitt hentet i tråd med tømmekalenderen.

Hvis du ikke kan bruke appen kan du melde ifra om avvik til ØRAS.    

Har du spørsmål vedrørende sortering eller plassering av dunker finner du kanskje svaret hos ØRAS ( Øvre Romerike avfallsselskap IKS) 

Publisert: 19.09.2018 13:54:01
Sist endret: 16.04.2024 08:42

Sentralbord

kl. 10.00-14.00 mandag - fredag

Publisert: 19.09.2018 13:54:01
Sist endret: 16.04.2024 08:42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?