INNHOLD

Drikkevann og vannkvalitet

Vannkran med rennende vann og en person som fyller et vannglass

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Hurdal kommune er av topp kvalitet. 

Ukentlig sendes det vannprøver til analyse og prøveresultat følges nøye opp. Dette bidrar til at det hele tiden leveres helsemessig trygt drikkevann. 

Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke hvis kommunen ikke melder om noe annet.

Drikkevannet i Hurdal tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften:

Drikkevannsforskriften

Feil med vannet

Dersom det er feil med drikkevannet, varsler vi innbyggerne på SMS. 
 Les mer om varslingssystemet. 

Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging. Brunt vann og partikler skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet og kalles Humus. 

Hvis du merker feil på drikkevannet, kan du ta kontakt med servicesenteret i kommunen. Kontakt kommunen

 

Drikkevannskilder

Hurdal kommunes hovedvannkilde er Røtjenn. 

Det er mange som har private brønner som sin drikkevannskilde. 

Drikkevannsforskriften har bestemmelser som gjelder eier av både kommunale og private drikkevannsforsyning. Les mer her:

Drikkevannsforskriften

 

Badevann 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver

Vanntrykk

Trykket på ledingsnettet varier og er avhengig av terrenghøyde der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ditt vanntrykk skal ligge mellom to og seks bar og det idelle vanntrykk er 3-4 bar.

Ved høyt vanntrykk

Ved høyt vanntrykk anbefales det å installere reduksjonsventil. Kontakt rørlegger for installasjon. 

Ved lavt trykk

Ved lavt trykk sjekk først om inntakssil er tett, eller om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Ved feil ta kontakt med rørlegger. 

 

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Årsaken til dette skyldes i all hovedsak fortetninger grunnet rust i påkoblingspunktet til kommunal hovedvannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Spare vann

Tips til å spare på vannet

  1. Bytt til sparedusj. En vanlig dusj bruker mellom 12-20 liter vann i minuttet. En sparedusj bruker mellom 6-10 liter i minuttet. Her er det mye å spare! 
  2. Fiks kraner som drypper og toalett som renner. Et toalett som står og renner forbruker rundt 400 000 liter vann i året.
  3. Ikke la krana renne mens du pusser tennene. Lar du vanne renne i ett minutt har du brukt 12 liter vann.
  4. Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
  5. Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  6. Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Stengt vann

Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen.

Råd ved stengt og brunt vann:

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet. Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte. 

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Publisert: 13.06.2022 13:27:24
Sist endret: 25.01.2024 14:32

Publisert: 13.06.2022 13:27:24
Sist endret: 25.01.2024 14:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?