Forklaring på faktura

Har du fått en faktura og er usikker på noe?

Akonto vann/akonto kloakk (forskuddsbetaling)

Akonto er forventet forbruk av vann (m³) gjennom året. Antatt forbruk er fastsatt ut fra avlest eller estimert forbruk fra året før. Beløpet fordeles over fire faktura - februar, mai, august og november. Forskuddsbetaling avregnes mot hva det virkelige forbruket var. Dersom du har brukt mer vann enn hva som er forskuddsbetalt vil differansen belastes faktura i februar året etter. Dersom du har brukt mindre vann trekkes differansen fra på fakturaen i februar året etter.

Det er viktig å lese av vannmåleren samt følge med i løpet av året at forbruket ditt stemmer noenlunde med hva som er forventet - akonto. Dette for at din faktura skal bli så riktig som mulig ved årsoppgjør.

Vann etter måler/kloakk etter måler

Dette viser det virkelige forbruket ut fra avlest vannmåler.

Abonnement vann/abonnement kloakk

Dette er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for vann og avløp, som fordeles over hver terminfaktura.

Målerleie

Kommunen eier vannmåler og som abonnement må du leie den til en leiekostnad.

Abonnement slamtømming

Dette er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for slam, som fordeles over hver terminfaktura.

Slamtømming Pr M3 (forskuddsbetaling)

Dette er forventet forbruk av slam (m3) gjennom året. Forventet forbruk er fastsatt ut fra hvor stort anlegget er. Dette forbruket betales akonto som fordeles over hver terminfaktura. Dersom det blir tømt mer slam av anlegget enn hva som er forskuddsbetalt vil dette belastes på neste terminfaktura.

Oppfølging og kontroll av VA-anlegg

Fra 1. januar 2023 innfører Gjerdrum kommune gebyr for tilsyn og oppfølging av private renseanlegg. Alle kommuner er pålagt krav om ettersyn og oppfølging av VA-anlegg som slamavskiller og minirenseanlegg.

 

Publisert: 01.09.2022 13:35:32
Sist endret: 15.11.2023 15:15

Publisert: 01.09.2022 13:35:32
Sist endret: 15.11.2023 15:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?