INNHOLD

Vannmåler

Hvem må ha vannmåler?

Alle som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Hurdal kommune skal ha vannmåler. Dette gjelder også de som får vann fra privat vannverk når bolig er koblet til offentlig avløp.   

Du kan kun benytte vannmålere som kommunen leverer ut. Installasjon av vannmåler utføres av godkjent rørlegger og i henhold til standard abbonementsvilkår for vann og avløp.   

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.   

Næringseiendom

Alle næringseiendommer skal ha vannmåler installert. Dette inkluderer:

  • offentlige virksomheter
  • eiendommer med basseng
  • gårdsbruk

Kombinerte eiendommer (næring/bolig) skal ha vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra vannbruk til øvrig deler av eiendommen. 

Borettslag

Borettslaget regnes som én abonnent. Andelseiere må avtale installasjon av vannmåler med borettslaget.

Hva koster det?

Med vannmåler har du hele tiden kontroll på ditt eget vannforbruk, og betaler bare for det du faktisk bruker. Du leser av vannmåler i desember.

Som innbygger i Hurdal kan du logge inn på Min Side for å se faktura og ditt vannforbruk. Her kan du se hvor mye vann du har brukt og hva du betalte sist.

Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Priser er kr pr m³ (kubikk).

Hva er normalt vannforbruk?

Vanlig forbruk for en voksen er mellom 40 - 60m³ i året (1m³ = 1000 liter). Dette er drikke, matlaging, klesvask, dusj og toalett og alt annet forbruk.

Se tips for å spare vann.

Når får jeg faktura?

Faktura med forskuddsbetaling på ditt forventede forbruk sendes ut fire ganger i året - februar, mai, august og november. Når du leser av vannmåleren med ditt faktiske forbruk, regnes differansen ut mellom forventet forbruk og faktisk forbruk, og sluttoppgjør for året skjer på fakturaen i februar året etter.

Forklaring på faktura

Hvordan bestille/installere vannmåler?

Installasjon av vannmåler utføres allitd av et godkjent rørleggerfirma. Rørlegger henter vannmåler hos kommunen.

 Slik går du frem for å få installert vannmåler
  1. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av vannmåler.
  2. Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplysninger til å bestille vannmåler. Det er rørlegger som søker kommunen om å få installere vannmåler. 
  3. Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes etter forbruket som leses av på måleren.
Levere tilbake vannmåler
  1. Ta kontakt med et autorisert rørleggerfirma for å bestille frakobling og innlevering. 
  2. Vannmåleren eies av kommunen. 
  3. Årsaken til en slik frakobling kan være permanent fraflytting, rivning eller brann.
  4. Både frakobling og eventuell ny tilkobling gjøres for abonnenentens regning.

Hvordan leser jeg av vannmåleren?

Du må selv lese av din vannmåler, og rapportere målerstand til kommunen en gang i året. I tillegg bør du lese av din måler med jevne mellomrom, for å oppdage eventuelle lekkasjer. 

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger har kommunen tatt i bruk SMS-varsling. Det er derfor viktig at du sjekker om vi har riktig telefonnummer registrert på deg.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Avsendernummeret på SMSen er unik for hver enkelt person og at det vil være ett nytt avsendernummer når det er nytt år. 

Det er ikke behov for smarttelefon. Varsel og svar foregår via SMS!

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Det vil bli sendt ut avlesningskort i de tilfeller der vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no


I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.


Er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken https://varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

Ved mistanke om feil på vannmåler

Dersom du mistenker at det er en feil på din vannmåler er det viktig at du tar kontakt med kommunen slik at vi får avklart om det er behov for å oppfølging. Kommunens forskrift har bestemmelser om bruk av vannmåler:

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hurdal kommune

Ny eier av bolig

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte.

Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Publisert: 13.06.2022 13:26:47
Sist endret: 03.04.2024 09:03

Publisert: 13.06.2022 13:26:47
Sist endret: 03.04.2024 09:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?