Innhold

Bredbåndsundersøkelse

I forbindelse med at Hurdal kommune skal søke om tilskudd til bredbåndsutbygging ønsker vi innbyggernes tilbakemelding på bredbåndstjenesten de i dag har, spesielt for noen områder. 

Tilskuddsordningen er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og dernest til oppgradering av eksisterende tilbud.

Dekningsspesialisten har gjennomført en detaljert undersøkels på bredbåndstilbudet i Hurdal. Ut fra denne kartleggingen har en kommet frem til noen områder som kan være aktuelle for bredbåndsutbygging. 

Innbyggere, næringsliv og andre som bor eller oppholder seg i nærheten av disse områdene oppfordres til å rapportere inn sin målte dekning hjemme eller på arbeidsplassen.

De aktuelle områdene er markert på kart. Avgrensningen er ikke helt nøyaktige.

Hvordan måle? 

Hastigheten måles ved å bruke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin mobilapp Nettfart. Last ned denne (gratis) og mål hastigheten i nærheten av din ruter to ganger i løpet av noen dager, og helst på ulike tidspunkter (dag og kveld). Meld inn dine måleresultater til kommunen 

  • Evt. kommentarer: 
Målingene sendes til postmottak@hurdal.kommune.no

Frist for tilbakemelding 31. mai 2019 

Kontaktpersoner som kan gi nærmere informasjon: 

  • Stig Nordli – tlf 66106610
  • Kenneth Brødreskift (Dekningsspesialisten AS) – tlf 450 71 791

 

 

Hurdal kommune


Publisert: 19.05.2019 11:25:36
Sist endret: 19.05.2019 11:25