Aktiviteter for barn og unge

Kontaktinformasjon

Lise Lotte Solberg

Kulturkonsulent

Tlf: 95056595

Epost: lise.lotte.solberg@hurdal.kommune.no

Hurdal kommune er en ALLEMED kommune som betyr at vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet for å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. 

På denne siden vil du finne oversikt over ulike tilbud til barn og unge i Hurdal og informasjon om påmelding.