Innhold

Hva er ung og fri i Hurdal?

Bakgrunn for prosjektet

Kommuneplanens viktigste satsningsområder i planperioden er følgende:

- Attraktivt lokalsamfunn
- Satsning på livsmestring og fellesskap
- Klima og miljø


Kommunestyret vedtok 4. september at kr. 400 000,- skal brukes for å bygge opp under vedtatt mål og strategier i kommuneplanen med særlig fokus på videreutvikling av eksisterende aktivitetstilbud og nye aktivitetstilbud til barn og unge i Hurdal.

Midlene skal bidra til utvikling av nye prosjekter for barn og unge i samarbeid med Ungdomsrådet, Elevrådet og styret i ungdomsklubben.

Mål for prosjektet

Videreutvikle eksisterende tilbud og skape nye tilbud til barn og unge i Hurdal.
Utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge.
Skape engasjement og ansvarsfølelse hos barn og unge i Hurdal.

Dette jobber vi med

 

Esport
Ferieaktiviteter
Oppgradering av aktivitetshuset og fritidsklubben
Utstyrssentral (BUA)
ALLEMED

Film


Publisert: 14.04.2021 13:09:43
Sist endret: 30.03.2022 15:25