Barnehagene i Hurdal

Barn utelek

Velkommen til barnehagene i Hurdal

Hurdal kommune har 1 kommunal og 2 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud. Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer. 

Du vil også finne mer informasjon om den enkelte barnehagene på barnehagefakta.no

Tjenesten er underlagt Oppvekst som holder til i Hurdal Rådhus.
Tlf 66 10 66 10.

E-post: postmottak@hurdal.kommune.no