Rustad (Hurdal) barnehage

Åpningstider

06:30-17:00.

Kontaktinformasjon

Til avdelingene:

Gresshoppa: 482 71 231

Marihøna:  913 50 217

Styrer: 454 14 238

E-postadresse til styrer: Maren.vegel@hurdal.kommune.no

Besøksadresse: 
Jeppedalsvn 7, 2090 Hurdal

Om Barnehagen 

Rustad (Hurdal) barnehage er en to-avdelingsbarnehage, med 40 disponible plasser. Barnehagen åpent i 2003, og  ble utvidet med en avdeling til, i 2008. Vi har en småbarnsavdeling – Marihøna, og en storbarnsavdeling – Gresshoppa. Barnehagen ligger sør i Hurdal, med skogen som nærmeste nabo. Utenfor gjerdet har vi besøk av sauer og kuer om sommerhalvåret, og om vinteren er det skiløyper rett utenfor. Vi har en gapahuk på toppen av akebakken vår, og god boltreplass utendørs. Personalet i barnehagen har god kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn. Satsningsområde vårt er økt fokus på livsmestring og helse - med langsiktig mål om å bidra til robuste barn. 

Velkommen til oss!


Aktuelt

Alle nyheter