Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

Åpningstid: 06:30-17:00.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Jeppedalsvn 7
2090 Hurdal

Tlf 48271231

E-postadresse til styrer: Monica Mythe Opstad

Tlf til styrer: 91350217

Postadresse:
Minneåsvegen 3
2090 Hurdal

Send epost

Søknadsfrist barnehage 2018-2019 er 1. mars

Les mer »

Aktuelt

Alle nyheter

Velkommen til Hurdal barnehage

Hurdal barnehage er kommunens eneste kommunale barnehage, og ble åpnet i januar 2003. 

Vi holder til i Rustad, sør i kommunen. Barnehagen har et flott uteområde, og skogen er nærmeste nabo.

Hurdal barnehage har i dag 38 plasser disponibelt og barnehagen består av to avdelinger.  Gresshoppa:18 barn 2-6 år og Marihøna: 10 barn 0-3 år.

Mer om barnehagen

Hurdal barnehage skal være et godt sted for alle, 
uavhengig av hvordan vi er som menneske og hvordan vi ser ut, og oppfører oss. 
Barnehagen skal være et sted der kos (les omsorg, nærhet og tilstedeværelse), lek og læring står sentralt.

I barnehagen vektlegger vi: 

 • Lek og språkutvikling
 • Sosial kompetanse
 • Barns medvirkning
 • Språkstimulering og snakkepakken
 • Kreativ læring innen rammeplanens fagområde.

Vi har et flott uteområde med egen akebakke og gapahuk innenfor området til barnehagen.

Vi har et personal som har mye erfaringer og kompetanse. Det består av 8 personer som er utdannet førskolelærere og fagarbeidere.

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres igjennom: 

 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på vårens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". 
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for Rustad Barnehage 2016/2017 består av:

 • Leder: Agnes Bjercke (foresatt)
 • Medlem: Hege Søvik Pettersen (foresatt)
 • Medlem: Anne Bakken (ansattrepresentant)
 • Sekretær: Monica Mythe Opstad

 

Årsplan

 

 Årsplan 2018-2019.pdf

 

 Vedtekter for barnehagen

Vedtekter for Hurdal kommunes barnehager

 Priser

5 dager: 2910 + kostpenger kr. 250,- pr. mnd

3 dager: 2007 + kostpenger kr. 150,- pr. mnd

Kalender

Se flere

Her finner du oss