Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

Åpningstid: 06:30-17:00.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Jeppedalsvn 7
2090 Hurdal

E-postadresse: Heidi Bjortomt

Postadresse:
Minneåsvegen 3
2090 Hurdal

Send epost

Aktuelt

 
Gå inn på barnehagefakta for å sjekke nøkkeltallene for barnehagene : http://barnehagefakta.no/kommune
 
 

Biblioteket er stengt 23.10.27.10.17

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Rustad barnehage

Rustad barnehage er kommunens eneste kommunale barnehage, og ble åpnet i januar 2003. 

Vi holder til i Rustad, sør i kommunen. Barnehagen har et flott uteområde, og skogen er nærmeste nabo.

Rustad barnehage har i dag 36 plasser disponibelt og barnehagen består av to avdelinger.  Gresshoppa:18 barn 2-6 år og Marihøna: 9 barn 0-3 år.

Mer om barnehagen

Rustad barnehage skal være et godt sted for alle, 
uavhengig av hvordan vi er som menneske og hvordan vi ser ut, og oppfører oss. 
Barnehagen skal være et sted der kos (les omsorg, nærhet og tilstedeværelse), lek og læring står sentralt.

I barnehagen vektlegger vi: 

 • Lek og språkutvikling
 • Sosial kompetanse
 • Barns medvirkning
 • Språkstimulering og snakkepakken
 • Kreativ læring innen rammeplanens fagområde.

Vi har et flott uteområde med egen akebakke og gapahuk innenfor området til barnehagen.

Vi har et personal som har mye erfaringer og kompetanse. Det består av 8 personer som er utdannet førskolelærere og fagarbeidere.

Foreldresamarbeid

Vi ser på samarbeid med foreldre/foresatte som svært viktig og nødvendig. Samarbeid og medvirkning med foreldre/foresatte har derfor høy prioritet i vår barnehage, og praktiseres igjennom: 

 • Den daglige kontakten
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Foreldrekaffe
 • Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

 • er barnehagens formelle samarbeidsorgan.
 • består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen (foreldrerepresentanter velges på vårens årlige foreldrerådsmøte)
 • skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ
 • skal se til at barnehagen jobber etter "Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver". 
 • skal fastsette virksomhetsplanen, informeres om og uttale seg i saker som har betydning for barnehagen
 • alle foreldre og ansatte har mulighet til å fremme saker for samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for Rustad Barnehage 2016/2017 består av:

 • Leder: Agnes Bjercke (foresatt)
 • Medlem: Hege Søvik Pettersen (foresatt)
 • Medlem: Anne Bakken (ansattrepresentant)
 • Sekretær: Heidi Bjørtomt (styrer)

 

 Vedtekter for barnehagen

Vedtekter for Hurdal kommunes barnehager.docx

 Priser

5 dager: 2730 + kostpenger kr. 250,- pr. mnd

4 dager: 2512 + kostpenger kr. 200,- pr. mnd

3 dager: 1883 + kostpenger kr. 150,- pr. mnd

2 dager: 1255 + kostpenger kr. 100,- pr. mnd

Kalender

Se flere

Her finner du oss