Nytt i biblioteket

Nytt i biblioteket

 • Lunden, Eldrid : Det er berre eit spørsmål om tid : kalenderdikt 2014-2018

  Eldrid Lunden har i mange år vore ein sentral, norsk poet. Blant dei viktigaste motiva i hennar krins, er dialogen. I denne samlinga møter vi ei variert gruppe samtalepartnarar som gjer seg til kjenne i dikta, frå Seneca den yngre til moderne forfattarar. Karakteristisk for denne samlinga og forfattarskapet som såleis, er Lundens måte å føye saman overraskande nærvær og synsvinklar med kvarandre. Omtalen er utarbeidd av BS.

 • Økland, Einar : Rosemalte selfies - og omvendt : dikt

  Folkedikting til kvardagsfest og nattleg høgtid I Einar Øklands nye diktbok får du mellom anna servert lyriske hermer, gåter, ordtøke, kvad, stev og prosaiske notisar. Desse tekstane kan brukast til seriøs ut- eller innvortes sjølvmedisinering eller som sjølvforsvar. Det er nokon som ropar: Paddene som kjem ut or munnen er blitt verneverdige nå, og munnen kan berre dra til helsike. Men korleis kom paddene først inn i munnen? Pass du di eiga padde! Du høyrer at det er du som ropar og held deg for øyro, for å verne om padda.

 • Brenno, Anders : Makk og søkkji : mogning åt makken - mørker åt søkkji

  Makk og søkkji er en vital og eksperimentell diktsamling med språklig og innholdsmessig utspring i Valdres. Diktene kretser rundt stedet og tidens gang og menneskenes forgjengelighet. Samlingen er jordbunden og lokal, selv om det unge dikterjeget også leter blant og mellom de døde etter kjærlighet, tilhørighet og en vei mot selvstendighet. Iblant er blikket også himmelvendt: her er det ikke bare kirkegården og hjembygda som trer frem, men også kirken, bønnen og Gud.

 • Wærp, Henning Howlid : Til iskanten (dager og netter)

  Henning Howlid Wærp er professor i litteratur. Dette er hans femte skjønnlitterære utgivelse. Gjennom samlingen følger vi dikter-jeget på reise til elva Dvina ved Arkhangelsk, til Salt Lake City og Orknøyene, til iskantene han finner der. Isen har evnen til å både binde sammen og drive bort - både vann og mennesker. I en dialogisk og tilgjengelig form utforsker diktene ulike kulturer, geografier, vitenskap og metafysikk. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Brolaski, Julian Talamantez : Råd til dei elskande

  Julian Brolaski er ein amerikansk poet. I denne samlinga leikar og forhandlar forfattaren med tradisjonar som strekkjer seg tilbake åt Ovid, via renessansen og britiske 1800-tallspoetar til i dag. Dikta er eksplisitte, sensuelle, og tøyer kor langt språket kan strekkjast for å seie noko om stadane vi er aller mest sårbare, stadane i psyken der lengt, humor, sorg og begjær krossar kvarannen. Leif Høghaug har gjendikta samlinga. Omtala er utarbeidd av BS.

 • Håland, Atle : Jeg reiser

  Å skrive og å lese handler blant annet om forflytning. Et dikt, et ord eller et vers kan rykke leseren ut av sine egne omgivelser, føre leseren et annet sted. I så måte kan også poeten betraktes som en reisende, en som beveger seg selv og andre gjennom skrivehandlingen. Men denne diktsamlingen gjør også nedslag i de faktiske, fysiske forflytningene – reisene med venner og kjærester, korte og lengre reiser, nye rom som føles kjente eller ukjente, og det gode og det vonde i å være et forsvinnende lite menneske i en stor verden. Dette er Atle Hålands andre bok. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Selmer-Olsen, Ivar : Den tynneste kvisten på epletreet : dikt

  «Den tynneste kvisten på epletreet» er en samling dikt om livets rikdom og skrøpelighet. Forfatteren har tidligere skrevet en rekke barnebøker og fagbøker. Dette er hans første lyrikksamling.

 • Nyhus, Kaia Linnea Dahle : Du sier, jeg sier

  Det unge paret vi møter i denne boka deler hverdager, de snakker med hverandre og møter hverandres språk. Sammen, med hver sin stemme, bygger de sin felles historie. Kaia Dahle Nyhus har skrevet og illustrert en rekke barnebøker. Dette er hennes første bok for voksne.

 • Wagner, Jan : Selvportrett med bisverm : dikt i utvalg

  Med diktsamlingen «Selvportrett med bisverm» presenteres den tyske poeten Jan Wagner for første gang på norsk. Wagner debuterte i 2001 og har siden gitt ut flere prisbelønte lyrikksamlinger. Utvalg og gjendiktning er ved Asbjørn Stenmark som også har skrevet etterordet. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Hagen, Fredrik : Han ligner en måte å sove på

  «Han ligner en måte å sove på» er en samling korte prosastykker om det voldsomme i å leve, å være et menneske alene og sammen med andre, og å se noen ville dø. Vi følger jeget i barndom og voksenliv, bakover og fremover. Hva skjer med verden og menneskene i den når noen prøver å ta sitt eget liv?

 • Birkeland, Oddbjørn : Eurydike snur : dikt

  I «Eurydike snur» møter vi et par som er atskilt av døden, men likevel mindre atskilt enn de var i livet. I første del snakker den levende til den døde i et klart og enkelt språk. Slik tegnes et portrett av henne. Men hva er hans beveggrunner? I den andre delen kommer den døde til orde. Hvor ble hun og livet hennes av? Han kvittet seg med henne, men hun hjemsøker ham etter sin død. Slik fortsetter samlivet som en gang ble brutt på et nytt plan. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Trakl, Georg : Sebastian i draum

  Jon Fosse har gjendikta den austerriske lyrikaren Georg Trakl (1887-1914). Trakl blei berre 27 år, og den litterære produksjonen omfattar berre to diktsamlingar, Gedichte frå 1913 og hovudverket Sebastian im Traum frå 1915, i tillegg til nokre einskilddikt. Forfattarskapen tilhøyrer likevel verdslitteraturen. Trakl er rekna som ein av dei viktigaste tyskspråklege poetane og som den meste sentrale i den tyske ekspresjonismen.

 • Christiansen, Rune : Jeg uttaler meg feilaktig om årstidene, eller De små epistlene som fikk den storslagne tittelen Det gylne skinnet : dikt 2011-2019

  Rune Christiansen er en prisbelønnet romanforfatter og poet. Denne utgivelsen samler dikt skrevet i perioden 2011-2019. Christiansens poesi har gjerne et intertekstuelt tilsnitt, og diktene går i dialog med sentrale tekster fra verdenslitteraturens kanon, filmer, bibelen og mytisk stoff. Diktene byr på møter med størrelser som Gud, Gunnar Ekelöf og Hiroshi Shimizu, men også poetiske bilder av små, kravløse ting: innsekter, tjærepapir og klesklyper som flyter i en bøtte med regnvann. Tittelens gylne skinn henspiller på myten om Jason og argonautene. Omtalen er utarbeidet av BS.

 • Bergquist, Kristian : Jeg klarer det ikke alene

  Poeten utforsker rommet som finnes mellom behovet for kontakt, og behovet for isolasjon. Tittelen rommer dette paradokset, og spiller på det lyriske jeg-ets reise til en avsides hytte; et ønske om kontakt med naturen og fred, selv om det senere demrer at trangen til å forlate, muligens handler vel så mye om frykten for å bli forlatt. Dette er Kristian Bergquists sjuende diktsamling. Hans poesi kjennetegnes av et tydelig og tilgjengelig språk, forankret i en sosial virkelighet.

 • Den Engelske kanal

  «Den engelske kanal» er en årlig poesiantologi med nyskrevne og oversatte tekster. Denne utgaven, som er den sjuende i rekken, inneholder tekster av Gunnar Berge, Kristin Berget, Beata Berggren, Ian Hamilton Finlay, Heraklit, Andreas Vermehren Holm, Martin Högström, Arve Kleiva, Casper André Lugg, Yngve Pedersen, Cia Rinne, Claude Royet-Journoud, Amalie Smith og Peter Thörneby.