Innhold

Bli kjent i biblioteket

Klikk på bildet for virtuelt bibliotek. Beveg deg frem og tilbake i rommet. Gå tett på og bli kjent!

Hurdal bibliotek virtuelt

 

Strategi og planverk

Bibliotekplan 2020-2025 Hurdal bibliotek gir retning for bibliotekets satsninger og prioriteringer. Bibliotekplanen bygger på Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 - rom for demokrati og dannelse.

 

Arrangement i biblioteket?

Har du lest noen gode bøker som du vil anbefale? Eller kanskje du har skrevet en? Lokale aktører inviteres til å bidra med egne arrangement i bibliotekets lokaler.

Foruten bokanbefalinger og forfatterbesøk, kan temaer være emner med lokal forankring, debatt om et samfunnsaktuelt tema eller kunstformidling. Har du for eksempel fotografier eller andre verker som du vil stille ut? Det er også mulig å holde kurs. Mulighetene er mange. Det som arrangeres må være gratis og åpent for alle.

Ta kontakt med biblioteket dersom du, laget ditt, foreningen eller organisasjonen vil komme og presentere noe, eller om du har ideer til temaer.

 

Publikumspcer og multifunksjonsskriver

Trenger du et sted å sitte med studier, arbeid eller annet utenfor husets vegger, kan du benytte deg av biblioteket. Her finner du:

Publikumspcer
to stk. med bl. a. internett, word, excel og powerpoint.

Multifunksjonsskriver
med mulighet for utskrift, kopi og scanning til USB-penn. 

Priser kopi og utskrift
sort/hvitt kr 3 per ark
farge kr 5 per ark

Trådløst nett
ved å koble seg til kommunens gjestenett.

Studieplasser
åtte stk. som kan brukes i bibliotekets åpningstid. 


Publisert: 27.01.2020 10:48:26
Sist endret: 06.04.2022 14:14