Innhold

Bli kjent i biblioteket

Klikk på bildet for virtuelt bibliotek. Beveg deg frem og tilbake i rommet. Gå tett på og bli kjent!

Hurdal bibliotek virtuelt

 

Strategi og planverk

Bibliotekplan 2020-2025 Hurdal bibliotek gir retning for bibliotekets satsninger og prioriteringer. Bibliotekplanen bygger på Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 - rom for demokrati og dannelse.


Publisert: 27.01.2020 10:48:26
Sist endret: 10.05.2021 09:08