Hurdal helsetun

BIlde av inngangspartiet til Hurdal helsetun

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til Hurdal Helsetun

Doktorvegen 13, 2090 Hurdal

Angående søknader:

Tildelingskontoret

Hurdal Helsetun er base for sykehjemmet med skjermet avdeling, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger med og uten bemanning,  dagsenter, fysioterapi og ergoterapi.

På helsetunet har vi også eget kjøkken og kantine. Kantinen kan benyttes av helsetunets beboere, ansatte og besøkende. 

Koronavirus

På grunn av Koronavirus er Hurdal helsetun stengt for pårørende og besøkende. Besøk må avtales med vakthavende sykepleier. 

Telefonnummer for kontakt med ansatte:

Gruppe 1 og 2:

Sykepleiertelefon - 46 88 46 33 (66 10 65 42)

Hjelpepleiertelefon - 46 91 46 75 (66 10 65 46)

Gruppe 3

46 90 43 86 (66 10 65 41)

 

 

Aktuelt

Pårørendelinjen

Trenger du veiledning som pårørende?

Les mer »

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Les mer »

Alle nyheter