Hurdal helsetun

Hurdal Helsetun er base for sykehjemmet med skjermet avdeling, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger med og uten bemanning,  dagsenter, fysioterapi og ergoterapi.

På helsetunet har vi også eget kjøkken og kantine. Kantinen kan benyttes av helsetunets beboere, ansatte og besøkende. 

Koronavirus

Hurdal helsetun har opphevet besøksforbudet. Det skyldes at smittespredningen i landet nå er veldig lav, og det er derfor vurdert som riktig å åpne opp, dette forutsatt at smittevernreglene overholdes.

I tillegg til den koselige møteplassen ute tilbyr vi også et rom inne som møteplass. Besøkene må avtales og navn/ telefonnummer noteres. Gå tur med sine pårørende er det også åpnet opp for om avstanden kan overholdes.

Besøkende skal være helt symptomfrie og ikke ha vært i kontakt med noen som har mistanke om eller er smittet av Covid-19. Smitteverntiltak som grundig håndvask før og etter besøk, avsatt tid og avstand på minst 1,5 meter må følges.

Vi ønsker å rette en stor takk til ansatte, beboere og pårørende som alle har bidratt til å holde Hurdal sykehjem smittefritt.

Telefonnummer for kontakt med ansatte:

Gruppe 1 og 2:

Sykepleiertelefon - 46 88 46 33 (66 10 65 42)

Hjelpepleiertelefon - 46 91 46 75 (66 10 65 46)

Gruppe 3

46 90 43 86 (66 10 65 41)