Hurdal helsetun

BIlde av inngangspartiet til Hurdal helsetun

Kontaktinformasjon

Telefonnummer til Hurdal Helsetun

Doktorvegen 13, 2090 Hurdal

Angående søknader:

Tildelingskontoret

Hurdal Helsetun er base for sykehjemmet med skjermet avdeling, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger med og uten bemanning,  dagsenter, fysioterapi og ergoterapi.

På helsetunet har vi også eget kjøkken og kantine. Kantinen kan benyttes av helsetunets beboere, ansatte og besøkende.