Hurdal helsetun

Hurdal helsetun er base for sykehjemmet med skjermet avdeling, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger med og uten bemanning, dagsenter, fysioterapi og ergoterapi. På helsetunet er det også eget kjøkken og kantine. Kantinen kan benyttes av helsetunets beboere og ansatte.  

 

Telefonnummer for kontakt med ansatte:

Gruppe 1 og 2: Sykepleiertelefon 46 88 46 33,  Hjelpepleiertelefon 46 91 46 75

Gruppe 3: Skjermet avdeling 46 90 43 86, Fellestelefon til sykehjemmet: 404 36 124


Aktuelt

Oppdatering på smitteutbrudd ved Hurdal sykehjem

Les mer »

Ny legevakt fra 1.1.2022

Les mer »

Alle nyheter