Innhold

Innsamling av midler og gaver

Vil du være med og spre litt ekstra juleglede til vanskeligstilte familier i Hurdal?

Hurdal idrettslag og frivilligsentralen samarbeider om innsamling for å handle inn julegaver og matkasser til familier som trenger litt ekstra hjelp. Vi skal handle inn julegaver til opp mot 40 barn og unge i ulik alder. Matkassene vil fylles med diverse julevarer som julemat, frukt, godteri/snacks og julehefter. Spar Hurdal er med på dugnaden og vil sponse noe av innholdet i matkassene.

Vi har dialog med NAV Hurdal om antall familier som har behov for bistand. NAV Hurdal vil bistå med utdeling slik at taushetsplikten opprettholdes.

Dersom du heller ønsker å gi en gave, er du selvsagt velkommen til dette. Gavene skal være nye, hele og pene. Vi ber om at gavene ikke leveres ferdig pakket inn, men merk dem gjerne med kjønn og ca. alder på barnet gaven passer til. Vi tar primært imot gaver i Frivilligsentralens lokaler på onsdager mellom 12 og 14. Ta kontakt med frivilligsentralen på 41265725 for å gjøre avtale om levering utenom dette.

Søknad om julehjelp 

Har du behov for litt ekstra hjelp til jul? Du kan søke om å få matkasse med julevarer og gavekort fra Spar Hurdal, julegaver til barn i din husstand, eller begge deler. 

Merk at vi allerede er i dialog med NAV Hurdal som sitter med egen oversikt over hvem som har behov for bistand. Dette skjemaet er opprettet slik at vi også kan kunne nå de som er utenfor NAV-systemet. Dersom du allerede har vært i dialog med frivilligsentralen om julehjelp, behøver du ikke fylle ut skjemaet i tillegg. 


Publisert: 12.11.2020 13:26:28
Sist endret: 06.01.2022 09:50