Hurdal kulturskole

Mikrofon

Besøksadresse:

Hurdal skole og kultursenter

Østsidevegen 11

2090 Hurdal

Postadresse:

Minneåsvegen 3

2090 Hurdal

Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Aktuelt

Ferieaktiviteter i sommer

Les mer »

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Les mer »

Alle nyheter

Søk plass her            Elevinnlogging

Kulturskolens formål

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra  til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, blu kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Tilbud i kulturskolen

Individuell undervisning

Gitar, sang, el-gitar, piano, keyboard, pianotrekkspill, trommer, el-bass, kirkeorgel, treblås og messing.

Gruppeundervisning

Tilbud om bandundervisning i grupper på 2-5 elever innenfor gitar, keyboard, bass, trommer, sang og kor. 

Man bør ta enetimer på eget instrument for å delta i gruppeundervisning. 

Korps

Det er ikke eget skolekorps, men det gis tilbud om både enetimer og samspillstimer på treblås og messinginstrumenter. Målet er å dannet et nytt skolekorps etterhvert. Inntil videre er det mulig å spille sammen med Hurdal voksenkorps. For mer informasjon, ta kontakt med Hege Kvande Knai.

Lærere i kulturskolen:

Benjamin Warin - gitar øvet, trommer, bass, bandundervisning.

Kaia Georgieva - gitar nybegynner, sang, piano, kirkeorgel, ukulele.

Hege Kvande Knai - messing, treblås og korps.

 

Tidspunkt

Tidspunkt for all undervisning avtales med lærer.

 

Pris

Enetimer kr. 1754,- pr semester

Gruppetimer kr. 1160,- pr. semester

25% søskenmoderasjon

 

Søknadsfrist

Opptak skjer kontinuerlig. Eleven settes på venteliste hvis det ikke er plass. 

 

 

 

Kalender

Se flere »