Innhold

Kulturskolens formål

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra  til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Lokasjon

Kulturskolen holder til på Hurdal skole og kultursenter. Østsidevegen 11. 

Pris

Enetimer kr. 1794,- pr semester

Gruppetimer kr. 1187,- pr. semester

Det gis 25% søskenmoderasjon. 

Det gis reduksjon av elevkontingenten ved spesielle behov.

Søknad om reduksjon med begrunnelse sendes Hurdal kommune v/ kulturkontoret (postmottak@hurdal.kommune.no)

 

Søknadsfrist

Opptak skjer kontinuerlig. Eleven settes på venteliste hvis det ikke er plass. 

 


Publisert: 24.08.2020 12:51:15
Sist endret: 08.01.2021 12:57