Innhold

Individuell undervisning

Det gis følgende tilbud:

Gitar, sang, el-gitar, piano, keyboard, pianotrekkspill, trommer, el-bass, kirkeorgel, treblås og messing.

Bandundervisning

Tilbud om bandundervisning i grupper på 2-5 elever innenfor gitar, keyboard, bass, trommer og vokal. 

Eleven bør ta enetimer på eget instrument for å delta i bandundervisning. Det er ikke et krav, men eleven bør ha noe grunnferdigheter for å delta i dette tilbudet. 

Bandundervisningen vil foregå i musikkrommet på Hurdal skole og kultursenter onsdager klokken 13-14. 

 

Samspillgrupper

Høsten 2021 starter vi med samspillgrupper for elever som mottar undervisning på tre - og messingblås instrumenter. 

Kor

Starter høsten 2021. Vil foregå i allrommet på Hurdal skole og kultursenter onsdager klokken 12-13. 

 

Korps

Hurdal har for tiden ikke skolekorps, men det gis tilbud om både enetimer og samspillstimer på treblås og messinginstrumenter.  Frem til vi har nok musikanter for å etablere et skolekorps gis det tilbud om å spille sammen med Hurdal flis- og messingblås.

For mer informasjon, ta kontakt med kulturskolelærer Hege Kvande Knai.

Hjemmeside Hurdal flis- og messingblås

Fagplaner

Gitar

Trommer

Piano

El-bass

Blåseinstrumenter

Sang


Publisert: 24.08.2020 13:31:29
Sist endret: 23.06.2021 09:12