Innhold

Hurdal byr på over 40 sjøer og vann hvor en kan bade, fiske og padle. Vannkvaliteten er svært god alle steder.

Badeplasser i Hurdal

Hurdalsjøen:

Åssanden ligger i nordenden av sjøen, ved utløpet av Hurdalselva. Avkjøring ca 1 km sør for Hurdal Torg langs fv 180. Langgrunt med fin sandstrand, og friområde med god plass og rastemuligheter. Toalett tilpasset funksjonshemmede og stor parkeringsplass.

Meieriodden ligger like ved ved Hurdal Kirke. Avkjøring ca 3 km sør for Hurdal Torg langs fv 180 ( langs vestsiden av sjøen). Langgrunt og friområde med rastemuligheter. Toalett tilpasset funksjonshemmede og god parkeringsplass.

Skrukkelisjøen:

Nordgardsvangen ligger langs fv 180 i Skrukkelia, på veien til Lygna. Grunn sandstrand med friområde med rastemuligheter. Toalett og parkeringsplass.

Høversjøen:

Høversjøfløyta ligger langs Høversjøvegen, ca 11 km fra Hurdal Torg. Liten sandstrand med begrenset plass. Flytebrygge/kanobrygge, toalett tilpasset funksjonshemmede og rastemuligheter. Begrenset parkeringsmulighet ved plassen,  bedre parkeringsplass ca 200 m unna, ved bomavgiftsstasjon.

Brygger i Hurdal

Bogen brygge

Hurdal båt og snekkeforening


Publisert: 02.11.2016 15:15:39
Sist endret: 25.05.2021 15:07